Vēstule no Leipcigas

 

leipcigas

Mīļās māsas un brāļi, ļoti cienījamais mācītāja kungs!

Mēs jūs sirsnīgi sveicinām. Jau divas reizes mums bija iespēja apciemot jūsu draudzi. Lemmel kundzes vecaistēvs Fricis Štambergs (Fritz Stamberg) dzīvoja ar saviem vecākiem Cērē. Viņš tika iesvētīts Kandavā un pēc skolas izmācījās par kalēju skaistajā pilsētā . Vēlāk viņš kļuva par misionāru Dienvidāfrikā –Tanzānijā. Avotas kundze atsūtīja mums iesvētības ierakstu no Baznīcas Grāmatas . Viņai liels paldies. Kad mēs apmeklējām jūsu baznīcu , mums bija arī iespēja iepazīt zupas virtuvi. Kā jūs kā dzīva draudze veicat šo sociālo projektu kopā ar Kandavas iedzīvotājiem, mūs ļoti iespaidoja.

Kādās ģimenes svinībās tika savākts ziedojums jūsu draudzei 150 Eiro vērtībā, tieši zupas virtuvei. Šenfeldes –Veisigas draudze , kurai jau ilgu laiku ir partnerattiecības ar jūsu draudzi , apsolījās nodot šo ziedojumu jums.

Mēs vēlam jums no visas sirds Dieva svētību .

Lai mūsu Kungs un Dievs jūs pasargā!

Ar mīļiem sveicieniem,

Jūsu Rolands un Doroteja Lēmeli (Roland und Dorothea Laemmel)

 

Īsa informācija par Frici Štambergu (Fritz Stamberg- 1871-1957)

Dzimis 1871. gadā Kuldīgā (Goldingen) fabrikas strādnieka ģimenē. No 1889-1892 izmācījās kalēja amatu un jau tajā laikā nolēma kļūt par misionāru.

1897 Lieldienās iestājā Misijas seminārā Leipcigā un 1903 Lieldienās nolika beigšanas eksāmenu. 1903 31.05 tika Leipcigā ordinēts, kalpoja Tanzānijā. 1925.gadā pameta misionāra darbu. Vēlāk strādāja par mācītāju Lauterbahā, Saksijā, Vācijā.