Dziļās skumjās paziņojam, ka 17. martā miris mūsu draudzes mācītājs Valdis Podziņš.

Lai Dievs pieņem viņu savā debesu valstībā…