Draudzes diena

Aicinām uz Draudzes dienu Mācītājmuižā 24. jūlijā plkst. 10:00

Untitled

Dienas plāns

Pulcēšanās no plkst. 9:30

10:00 Dievkalpojums

11:15 Kafijas pauze

12:00 Mācītāja Induļa Paiča lekcija “Paļaušanās uz Dievu”
Atbildes uz jautājumiem

14:00 Pusdienas

14:45 Bībeles lasījumi un pārdomas

16:00 Kafijas pauze

16:30 Slavēšana, noslēgums

 

Pieteikšanās draudzes dienai pie Ligitas Botmanes. t.: 26133 247
Dalības maksa 2,- € (kafijai, cienastam)

Jautājumi māc. Indulim Paičam sagatavojami un uzrakstāmi uz lapiņām. Būs jautājumu kastīte.

Uz pēcpusdienas nodarbību līdzi jāņem Bībele.