Informācija ārkārtas situācijas laikā

five-hundred - Copy

Līdz ārkārtas stāvokļa beigām dievkalpojumi mūsu baznīcā notiek pēc Ministu kabineta noteikumiem “zaļajā režīmā”, uzrādot pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu. 

Tomēr visiem ir iespēja saņemt grēksūdzi un Sv. Vakarēdienu, dievkalpojumam beidzoties. Tos pēc dievkalpojuma var nākt un saņemt baznīcā ikviens individuāli.