Informācija.

Kandavas evanģēliski luteriskajā draudzē dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.10.00 ar Svēto Vakarēdienu.

Katra mēneša trešajā svētdienā ir Desmitās tiesas dievkalpojums. Dievkalpojuma laikā aicināti visi, kuri to vēlas, ziedot savu desmito tiesu no ienākumiem, kurus Dievs mums šai mēnesī ir devis. Par ziedojumiem tiek aizlūgts, pienesot tos altāra priekšā.

Mūsu draudzē kalpo mācītājs Vilnis Auziņš. Mācītājs dievkalpojumos kalpos katra mēneša 2., 4. un 5. svētdienā, bet 1. un 3. svētdienā kalpos evanģēlists Māris Gross

Mācītāja pieņemšanas trešdienās plkst.17.00 draudzes mājā tikai ar iepriekšēju pieteikšanos pa telefonu 26547812, bet mēneša 2. un 4. svētdienā arī tūlīt pēc dievkalpojuma. Mēneša 5. svētdienā pēc dievkalpojuma sadraudzība un tikšanās ar mācītāju baznīcas sakristejā visiem draudzes locekļiem. 

Katra mēneša otrajā sestdienā plkst. 18.00 mūsu baznīcā notiek Slavēšanas dievkalpojums

Ceturtdienās plkst 19:00 draudzes mājā notiek draudzes ansambļa mēģinājumi. Esiet laipni aicināti pievienoties! 

Vīru vakari notiek otrdienās vai ceturtdienās plkst.19.00 Mācītājmuižā.