Informācija

Kandavas evanģēliski luteriskajā draudzē dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.10.00 ar Svēto Vakarēdienu.

Katra mēneša trešajā svētdienā ir Desmitās tiesas dievkalpojums. Dievkalpojuma laikā aicināti visi, kuri to vēlas, ziedot savu desmito tiesu no ienākumiem, kurus Dievs mums šai mēnesī ir devis. Par ziedojumiem tiek aizlūgts, pienesot tos altāra priekšā.

Mūsu draudzes garīgo aprūpi ir uzņēmies mācītājs Vilnis Auziņš. Mācītājs dievkalpojumos kalpos katra mēneša 2., 4. un 5. svētdienā, bet 1. un 3. svētdienā kalpos evanģēlists Māris Gross

Mācītāja pieņemšanas otrdienās no plkst.14.00 Draudzes mājā, iepriekš piesakoties pa telefonu, bet mēneša 2. un 4. svētdienā pieņemšana arī tūlīt pēc dievkalpojuma. Mēneša 5. svētdienā pēc dievkalpojuma sadraudzība un tikšanās ar mācītāju baznīcas sakristejā visiem draudzes locekļiem. 

Darbu oktobrī atsāks Svētdienas skola. Tā šogad darbosies 2 reizes mēnesī – katrā otrajā un ceturtajā svētdienā.  Bērni laipni gaidīti mūsu baznīcā plkst. 11.30 uz bērniem veltītu svētbrīdi, ar kuru sākas Svētdienas skolas nodarbība. 

Ceturtdienās plkst 19.00 draudzes mājā notiek draudzes ansambļa mēģinājumi. Esiet laipni aicināti pievienoties!

Vīru vakari notiek otrdienās vai ceturtdienās, tos iepriekš izziņojot.