Informācija

Kandavas evanģēliski luteriskajā draudzē dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.10.00 ar Svēto Vakarēdienu.

Katra mēneša trešajā svētdienā ir Desmitās tiesas dievkalpojums. Dievkalpojuma laikā aicināti visi, kuri to vēlas, ziedot savu desmito tiesu no ienākumiem, kurus Dievs mums šai mēnesī ir devis. Par ziedojumiem tiek aizlūgts, pienesot tos altāra priekšā.

Mūsu draudzes garīgo aprūpi ir uzņēmies mācītājs Vilnis Auziņš. Mācītājs dievkalpojumos kalpos katra mēneša 2., 4. un 5. svētdienā, bet 1. un 3. svētdienā kalpos evanģēlists Māris Gross

Mācītāja pieņemšanas trešdienās plkst.17.00 draudzes mājā, bet mēneša 2. un 4. svētdienā arī tūlīt pēc dievkalpojuma. Mēneša 5. svētdienā pēc dievkalpojuma sadraudzība un tikšanās ar mācītāju baznīcas sakristejā visiem draudzes locekļiem. 

Darbu atsākusi Svētdienas skola. Bērni laipni gaidīti mūsu baznīcā plkst. 11.30 uz bērniem veltītu svētbrīdi, ar kuru sākas Svētdienas skolas nodarbība. 

Trešdienās plkst. 19.00 draudzes mājā notiek Bībeles stunda, ko vada mācītājs Vilnis Auziņš. 

Katra mēneša otrajā sestdienā plkst. 18.00 mūsu baznīcā notiek Slavēšanas dievkalpojums

Ceturtdienās plkst 19:00 draudzes mājā notiek draudzes ansambļa mēģinājumi. Esiet laipni aicināti pievienoties! 

Vīru vakari notiek otrdienās vai ceturtdienās plkst.19.00 Mācītājmuižā.