Kandavā 06.03.2011. Raimonds Mežiņš

      Svētīgāk ir dot nekā ņemt

      Māc. Raimonds Mežiņš pēc Holmsa Braienta semināra: ”Līdzekļu piesaiste labdarības un kristīgiem projektiem”

      Sargieties, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā; citādi jums nav nekādas algas pie jūsu Tēva debesīs. Kad tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka lai nezina, ko labā dara, tā, ka tava dāvana paliek apslēpta; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās.  Mt. 6:1-4

      Tēzes:

      Pēc dažām dienām sākas Lielais Gavēnis. Kā mēs šos Gavēni ieturēsim? Ir dažādi veidi, kā gavēt un no kā atturēties, lai tuvotos Kristum. Vēlos šodien runāt par došanu. Kā mazāk ņemt, bet vairāk dot, jo tas ir svētīgāk!

      Dievs ir visu dāvanu devējs, bet Viņš lieto cilvēkus kā dāvanu nesējus. Proti, viss labums mums nāk no Dieva, kā to lūdzam Mūsu Tēvs lūgšanā: „… mūsu dienišķo maizi dod mums šodien”. Šis lūgums iekļauj visu, kas mums vajadzīgs dzīvošanai. Kā mēs to no Dieva saņemam? Caur cilvēkiem – ticīgo tautu, kad tā dod no tā, ko Dievs viņiem devis (Misijas centra piemērs, kad draudzes rūpējas par to). (Sk. 4. Moz. 18:8, 11-12, 19, 21, 24, 26)

      Dievs grib, lai ziedojam labprātīgi. Ja ļaujamies, lai Dievs mūs lieto kā kanālu caur kuru Viņš vēlas svētīt kādu citus cilvēkus, tad Viņš mūs lietos vēl un vēl. Svarīgi, lai mēs to darītu no labas sirds un ar prieku (2. Kor. 9:6). Mūsu došana vairo vēlmi dot arī citiem (1. Laiku 29:3-9). Tad šīs svētīgā prakse izplatās un Dievs var vairāk mūs (un caur mums citus) lietot, dāvājot līdzekļus.

      Parasti ir pieņemts, ka ziedojat tam, kurš jums kalpo. Primāri dievkalpojumā savāktā kolekte ir ziedojums mācītājam un viņa kalpošanas nodrošināšanai. Tad šis ziedojums ir citiem, kuri kalpo draudzē un viņu kalpošanas nodrošināšanai (1. Kor. 9:11-14). Tādā veidā arī mēs Dievam dodam pateicību, kad ziedojam Viņa darbam.

      Ziedot ne tikai tepat esošām kalpošanām, bet arī misijas ceļojumiem. Vēstulē romiešiem ap. Pāvils lūdz draudzi atbalstīt misijas ceļojumu uz Spāniju (Rom. 15:24). Kandavas draudze dažus gadus atpakaļ atbalstīja misionāres Aijas Dzenes braucienu uz Ugandu. Ik pa laikam kādi Dieva dēli un meitas dodas misijas ceļojumos uz tālākām zemēm. Dievs vēlas, lai mēs ņemam dalību tajos, par tiem lūdzot, ziedojot un varbūt arī sūtot kādu misionāru.

      „Svētīgāk ir dot nekā ņemt” (Ap. d. 20:35) saka ap. Pāvils, citējot Jēzu. Dāvanu devējs gūst lielāku svētību nekā to saņēmējs. Mūsu Baznīcā mums trūkst svētības tāpēc, ka mēs vairāk koncentrējamies uz ņemšanu un nevis došanu. Kandavas draudze šajā sakarā ir labs piemērs citām draudzēm, bet vienmēr var būt vēl labāk. Vienmēr var dot vēl nesavtīgāk un dāsnāk. Ap. Pāvils saka: „kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību.” (2. Kor. 9:6)

      Kopsavilkums: dot irt labāk nekā ņemt, un dāvanu devējs saņem lielāku Dieva svētību par dāvanu saņēmēju. Dievs aicina mūs dot mūsu tiešajiem kalpotājiem un tiem, kas dodas Dieva vārdu nest pie citām tautām, kuras par Mūsu Kungu nav neko dzirdējušas. Dot Dievs mūs aicina no labas gribas un ar priecīgu sirdi. Visu dāvanu devējs ir Tas Kungs, bet Viņš grib lietot mūs, grēcīgos cilvēkus. Ļausimies tam! Āmen.

Jums vēl varētu interesēt...