Kandavā, 03.04. 2011. Uģis Brūklene

Katehēzes (mācības)sprediķis. (tēzes)

      „Kristība”

      Kas Kristība nav?

      1) Kristība nav maģija vai amulets.

      2) Kristība nav cilvēka darbs vai apliecinājums, ka vēlas nodot dzīvi Dievam.

      3) Kristība nav tikai kārtējie “bērnības svētki”.

      Kas ir Kristība?

      1) Kristība ir savienošana ar Kristu un Viņa mantojumu- svētumu un mūžīgo kopību Dieva valstībā.
Jo citādāk uz mums neattiektos tas, ka Kristus uzņem mūsu grēku uz sevi un savu svētumu uzdāvina mums.

      2) Kristība ir Dieva darbs
Jo Dievs mūs “adoptē” bez mūsu pašu nopelna.

      3) Kristība ir Svētā Gara saņemšana.
Jo Kristus Ķermenī mājo Svētais Gars. Ar Kristību mēs esam kļuvuši par Kristus Ķermeņa(Baznīcas) locekļiem

      Kā dzīvot Kristībā?

      1) Ar Kristību sākas dzīva mijiedarbība ar Dievu.

Dievkalpojumos

Ikdienas svētbrīžos

Sadraudzībā ar savu garīgo vadītāju un kristiešiem

Kristus nopelna dēļ Kristība dod pilnīgu drošību grēka izbiedētai dvēselei.

Savukārt kristītajiem, bet Kristības dāvanu nelietojošiem ir zudusi saikne ar Kristu un nav ne svētība, ne mūžīgā dzīvība

      2) Ar Kristību sākas aktīva cīņa ar mūsu “veco dabu”, sātanu un grēku mūsos.

Dievs Svētais Gars stiprina mūsu “jauno dabu”, kas vēlas un spēj uzticēties un paklausīt Dievam.

Izmainās kristieša griba, tieksmes un attieksmes
“Vecā daba” ir jāsit krustā grēksūdzē.

      3) Pēc Kristībām Dievs Svētais Gars vēlas caur mums nest svētību citiem.

Dieva bērni darbojas sava Tēva lietās un darbos.

Katram kristītajam ir vismaz viena Svētā Gara dāvana, caur kuru Dievs vēlas sēt svētību tālāk.

Mēs esam Kristus pestīšanas darba tālākdevēji ar visiem resursiem (laiku, naudu, iespējām utt.)

      Kopsavilkums

      1) Kristība ir vissvarīgākais dzīves notikums

      2) Kristībā mēs kļūstam Dievam par bērniem

      3) Ar Kristību sākas mūsu sadarbošanās ar Svēto Garu gādājot par mūsu pieaugšanu Kristū un darbošanos Dieva aicinājumā glābjot citus.

Jums vēl varētu interesēt...