Informācija.

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.10.00.
Katra mēneša otrajā svētdienā  plkst. 10.00 notiek ģimenes dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu, ar
nedaudz saīsinātu kārtību un Svētdienas skolas bērnu piedalīšanos, bet pārējās svētdienās- Svētdienas skolas
bērniem
svētbrīdis sākas dievkalpojumā pl. 10.00, pēc tam draudzes mājā nodarbība Svētdienas skolas skolotāju pavadībā.
Katra mēneša trešā svētdiena - desmitās tiesas dievkalpojums, kur dievkalpojuma laikā aicināti visi, kuri vēlas ziedot savu desmito tiesu no ienākumiem, kurus Dievs mums ir devis,
par kuriem tiek arī aizlūgts, pienesot tos altāra priekšā.