Diakonija

Diakonijas galvenie darbibas virzieni ir:

  • Garīga un psiholoģiska palīdzība
  • Drēbju istabā var saņemt palīdzību (drēbes, apavus, utt.)
  • Mājapmeklējumi (aprūpe)
  • Nokļūšana baznīcā uz dievkalpojumu(transports)
  • Sadarbība ar iestādēm, organizācijām (atbalsts)
  • Pieņem ziedojumus (drēbes, apavus, u.c . lietas, kas derīgas citiem)
  • Dežūras baznīcā (baznīca atvērta vasaras periodā no 10.00 – 16.00)

 

 

 

Drēbju istaba ir atvērta sestdienās no plkst. 12.00-14.00. Par to rūpējas un kalpo Zaiga Hartmane.