Alfa kurss

Alfa kurss ir mūsu draudzes misijas un evaņģelizācijas veids, caur kuru cilvēkiem tiek atbildēts uz dažādiem jautājumiem par kristīgās ticības pamatu. “Alfa” kurss nāk no Svētās Trīsvienības Bromptonas draudzes (Anglija) un domāts tiem, kas parasti neapmeklē baznīcas, bet vēlas uzzināt ko vairāk par kristietību, un tiem, kas nesen ir pievērsušiem ticībā Jēzum Kristum. Latvijā šis mācību kurss darbojas 4 gadus un skaitliski ir ievērojami pieaudzis. Pasaulē miljoni visu vecumu vīriešu un sieviešu ir pieteikušies šajā programmā, savu daudzo jautājumu vadīti, lai uzzinātu sev vēl nezināmo par kristietību. Viņi ir atraduši Dievu kā savu Tēvu, Jēzu Kristu kā savu Glābēju un Kungu un Svēto Garu kā to, kas ir nācis, lai dzīvotu viņos. Alfas kurss nav iesvētes mācība, tomēr tas ir pamats, lai pēc Alfas kursa varētu iziet papildus 4 iesvētes mācības nodarbības un iesvētīties luterāņu Baznīcā Kandavas draudzē.