Zupas virtuve

pelite Mūsu draudzes zupas virtuve darbojas Ulda Luksa ēdnīcā Kā mājās. Tie, kuriem ir nepieciešams, var dabūt zupas talonus un piecas dienas nedēļā saņemt zupu un maizi. Taloni ir saņemami diakonijā vai arī pie Zigrīdas Pelītes. Vidēji dienā zupu saņem 60 cilvēki. Ja šis projekts arī jūs uzrunā, būsim priecīgi par ziedojumiem zupas virtuves uzturēšanai. Ziedot var gan draudzes bankas kontā ar norādi zupas virtuvei, gan arī mūsu baznīcā kasierei Sandrai Leitei.
Mūsu draudzē zupas virtuves darbu organizē  Zigrīda Pelīte.