Kontakti

Rekvizīti

Kandavas ev. lut. draudze,
Baznīcas ielā 5, Kandava, LV-3120,
Reģ. nr. 90000394741

Banka: SEB
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV46UNLA0011000701010

Draudzes pārvaldes komisija

Ievēlēta draudzes sapulcē 03.05.2015

 

Ēriks Sauleskalns
Valdes loceklis

28451472

 
Ziedonis Viļumsons
Valdes loceklis

29435473

budzax@inbox.lv
Visvaldis Garoza
Valdes loceklis

28371554

dgaroza@inbox.lv
Sandra Leite
Valdes locekle

26311573

sandraleite@inbox.lv
Dace Grosa
Valdes locekle

26486451

dace_g@inbox.lv
Dace Avota

29495032

daceavota@inbox.lv
Maija Egle

25905172

maijaegle@inbox.lv
Raimonds Egle
komisijas loceklis

25917137

raimonds-egle@inbox.lv
Anita Nikolajenko
komisijas locekle

29447915

aniko@tvnet.lv
Regīna Skujiņa

26390533

 
Vineta Sniedziņa
komisijas locekle
  Vineta.Sniedzina@inbox.lv
Aiva Valdmane

26113310

aiva_valdmane@inbox.lv
Villija Lagzdiņa

26402834

villija.lagzdina@inbox.lv
Andra Rozenberga
revīzijas komisijas locekle

29145532