Kontakti

Rekvizīti

Kandavas ev. lut. draudze,
Baznīcas ielā 5, Kandava, LV-3120,
Reģ. nr. 90000394741

Banka: SEB
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV46UNLA0011000701010

Draudzes padome

Ievēlēta draudzes sapulcē 06.05.2018

Draudzē kalpo mācītājs Vilnis Auziņš. Tel. 26547812

Ēriks Sauleskalns

28451472

 
Edgars Dzintars

 26333137

 ekst@inbox.lv
Visvaldis Garoza
draudzes priekšinieks

28371554

dgaroza@inbox.lv
Sandra Leite
draudzes lietvede

26311573

sandraleite@inbox.lv
Dace Grosa

26486451

dace_g@inbox.lv
Dace Avota

29495032

daceavota@inbox.lv
Maija Egle

25905172

maijaegle@inbox.lv
Anita Nikolajenko

29447915

aniko@tvnet.lv
Ligita Botmane  26133247  ligita_kand@inbox.lv
Vineta Sniedziņa   Vineta.Sniedzina@inbox.lv
Aiva Valdmane

26113310

aiva_valdmane@inbox.lv

 

Draudzes dežurants baznīcā Māris Kreceris. Tel. 28277286