Lūgšanu grupas

Mūsu draudzē darbojas divas lūgšanu grupiņas. Mēs aizlūdzam par visiem, kas dara zināmas mums savas vajadzības. Lūdzam gan par mūsu draudzes locekļiem, gan visiem citiem, neatkarīgi no konfesijas, vai arī tiem, kas To Kungu vēl nepazīst.

Savas vajadzības pēc aizlūgšanas varat pieteikt arī elektroniski mūsu mājas lapā sadaļā Aizlūgumu pieteikšana. Svētīgi arī pēc tam pateikties Tam Kungam par atbildētām lūgšanām. Lūgšanu grupiņas nodrošina konfidencialitāti un lūdz par mūsu vajadzībām vienu mēnesi vai arī līdz pateicības saņemšanai.