Dāmu komiteja

Dāmu komiteja rūpējas par viesmīlību draudzē. Mēs sagaidām, uzņemam, pacienājam viesmācītājus, ciemiņus, māksliniekus, kas koncertē mūsu baznīcā, kā arī draudzes locekļus dažādos pasākumos.