Svētdienas skola

Mūsu draudzē Svētdienas skolas nodarbības pašlaik nenotiek. Par Svētdienas skolas darba atsākšanu tiks paziņots atsevišķi.

Svētdienas skola sākas ar svētbrīdi svētdienās pl. 10.00 baznīcā reizē ar dievkalpojumu. Pēc uzrunas bērniem un īsas lūgšanas svētdienas skolas skolotāju pavadībā bērni dodas uz nodarbību draudzes mājā.
Nodarbībās bērni var uzzināt par Dievu un Bībeli-Dieva vārdu, iepazīt Jēzu, būt kristīgā sadraudzībā. Svētdienas skolotāju vadībā bērni lasa, zīmē, dzied, darbojas ar datoru, spēlē teātri.
Svētdienas skola darbojas no oktobra līdz maijam katru svētdienu. Katra mēneša otrajā svētdienā mūsu draudzē ir ģimenes dievkalpojums, kas īpaši veltīts bērniem. Bērni lasa Rakstus un piedalās lūgšanās. Svētdienas skolu vada Maija Egle.