Svētdienas skola

Mūsu draudzē Svētdienas skolas nodarbības notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā. Nodarbība sākas ar svētbrīdi pie altāra baznīcā plkst. 11.30.

Šogad nodarbībās iepazīstam Rakstu vietas par Svētā Gara augļiem. Ziemassvētkos bērnus ar dāvaniņām iepriecināja Vācijas Kristīgā misija.

Svētdienas skolu apmeklē 6…12 bērni, ar viņiem strādā skolotājas Maija Egle un Anita Nikolajenko.