Grāmatu galds

Mūsu draudzes grāmatu galds darbojas baznīcā svētdienās pirms un pēc dievkalpojuma.

Grāmatu galdā var iegādāties kristīgo literatūru, mūzikas diskus, kartiņas, sveces, krustiņus u.c.

Draudzes grāmatu galdu vada Baiba Truhņēviča.