Zupas virtuve

Mūsu draudzes zupas virtuve pērk pakalpojumu no SIA” Kā mājās”. Zupas virtuves vadītāja no 2023. gada 1.jūnija ir mūsu draudzes locekle Gunta Kuškule. Lai saņemtu zupas virtuves atbalstu, jāpiesakās pie Guntas Kuškules personīgi. Tikšanos var sarunāt, zvanot tel. 26015344 vai piesakoties ēdnīcā ” Kā mājās”.  Zupas virtuve trūkumcietējiem pieejama katru darba dienu jau kopš 2009. gada. Krīzes gados atbalstu sniedzām līdz 90 cilvēkiem dienā. Pirmos piecos gados izsniedzām līdz 14000 , tālākos ap 12.000 porciju gadā. Zupu saņem pensionāri, invalīdi , trūcīgas ģimenes ar bērniem.
Garīgumu un gaismas stariņu līdzcilvēku dzīvē ienesam, kopā svinot Lieldienas, Ziemassvētkus, organizējam kopīgus mielastus, ekskursijas ar sponsoriem. Mūs atbalsta privātpersonas un organizācijas Latvijā,, organizācija Kristīga ģimenes dzīve FLM ASV un sadraudzības Veisigas Šēnfeldes draudze Vācijā. Taču pati pirmā mūs atbalstīja Ostedas draudze Dānijā. Saviem atbalstītājiem sniedzam informāciju ne retāk kā reizi mēnesī.
Svētkus svinam ar svētbrīdi, kuru vada draudzes vai cits mācītājs, koncertu , mielastu, dāvanām.
Slimiem cilvēkiem, kuri nevar atnākt pēc zupas, to piegādā vai nu mājās, vai tuvāk dzīves vietai.  Zupas piegādē piedalās arī citi klienti.
Zupas virtuves ” paspārnē” ir arī 10- 11 ģimenes, kurās bērni invalīdi. Pateicoties organizācijai FLM, viņi saņem nelielus finansiālus atbalstus, organizējam vasaras nometni un viņi ņēma līdzdalību svētkos.
Pateicoties Ziedot lv. ielūgumiem, interesentiem ir dota iespēja apmeklēt koncertus un teātra izrādes.
Zupas virtuve darbu uzsāka 2009. gada 12.oktobrī. Zupas virtuve tika izveidota un daudzus gadus darbojās, pateicoties enerģiskai un aktīvai Zigrīdas Pelītes kalpošanai.

 

 

 

 

Pārskats  par 10 gadu paveikto Kandavas ev. lut. draudzes zupas virtuvē
 Visu acis raugās uz Tevi, un Tu dod tiem barību īstajā laikā ( Ps. 145:15)
 
 Izsniegto porciju          Gads
skaits 
2828                                  2009 no 12. oktobra
13421                                 2010.
14420                                2011.                                           
14661                                 2012.
14282                                2013.
12271                                 2014.
11556                                 2015.
11434                                 2016.
13312                                 2017.
12589                                2018
9397                                    2019
Kopā……………………..……..129071 porcijas
Citas aktivitātes  kopā ar zupas virtuves klientiem un 10 – 11 ģimenēm , kurās bērni invalīdi:Kopā svinam Ziemassvētkus un Lieldienas: svētbrīdis, lūgšanas, pateicības,muzikāls sniegums, mielasts, dāvanas.
Svinam tikšanos ar zupas virtuves un ģimeņu atbalstītājiem no Ostedas draudze Dānijā, FLM ASV , Veisigas – Šēnfeldes draudzes Vācija – individuālas sarunas, lūgšanas. Esam kopā devušies mājapmeklējumos, ekskursijās,kopīgi mielasti.
Nodrošināti koncertu apmeklējumi, saņemot ielūgumus no Ziedot lv un Borisa un Ināras Teterevu fonda.
Dāvanas Ziemassvētkos izsniegta kristīgā literatūra t. sk. Bībele,  lūgšanu grāmatiņas katrai dienai, bērnu kristīgā lit., bērniem -saldumu  paciņas, atsevisķos gados visiem pārtikas pakas.
2014. g.līdzdarbības projektu atbalstīja B.un I. Teterevu fonds – cilvēki apguva praktiskas iemaņas 6 mēn : rokdarbos, ēdienu gatavošanā, konervēšanā, keramikā, suvenīru un apsveikumu  gatavošanā u.c.
Pēdējos 3 gados organizēta 1 – 2 dienu nometne  Usmā ģimenēm  ar bērniem invalīdiem.Paldies mācītājam Uģim Brūklenei, viņa ,gimenei par palīdzību, viesmīlību.
Visiem ir sniegta palīdzība, dodot iespēju saņemt lietotu apģērbu, apavus u.c. mantas.
No FLM  slimo bērnu ģimenes saņem nelielus finansiālus atbalstus.
2018. gada februārī kopā ar misionāriem no Norvēģijas un Latvijas – ģimeņu un veco cilvēku mājapmeklējumi Pateicība Dievam par Viņa svētību un atbalstu.Lai Dievs svētī katru ziedotāju. Sirsnīgs paldies ēdnīcas ” Kā mājās” strādājošajām : Teiksmai, Ievai ,Astrīdai. Lidai, Zentai par sātigajām zupām ikdienā un mīlestībā gatavotajiem svētku mielastiem. Par laipnību, iecietību ikdienā. Lai Dieva svētība pār jums!    

Sirsnīgs paldies un svētība  visiem, kuri piedalās kalpošanā Dacei, Agrim, Aldai, Ivetai , MIhaelam, Dzidrai u.c.
  2018. gada oktobrī

Zupas virtuves koordinatore Zigrīda Pelīte
 
 
26.12.2018. tika svinēti  Ziemassvētki zupas virtuvē.
Paldies Dievam par šo dienu. Pasākums man likās mīļš – cilvēki bija atvērti, pateicīgi. jutu kā Dievs atver mūsu sirdis, Paldies mūsu draudzes slavētājiem, paldies mācītājiem  Vilnim un Uģim  , misionāram Maikam , misionārei  Artai, viņa arī foto autore un galvenā siržu atvērēja.
Protams, bija pasēdēšana  mūsmājās pie kafijas, mīļa ,klusa, sirsnīga un man ļoti vajadzīga.
Paldies katram devējam, lai Dievs svētī katru sirdi! Patiesībā  tas, ka zupas virtuves cilvēki nesa un ziedoja savus darinājumus, nelielas paciņas Murmanskas zupas virtuvei un citiem cilvēkiem tur,  padarīja to par ko ļoti īpašu. Misionāri jau kalpo Murmanskā un nodod mūsu sveicienus
 
 Lai Dievs mūs svētī, Viņš jau to arī dara 
Paliksim lūgšanās viens par otru.
 Zigrīda
 
Fotogrāfijas no šī pasākuma aplūkojamas adresē
 
 
 
 

Pārskats par 10 gadu paveikto

Kandavas ev. lut. draudzes zupas virtuvē

Visu acis raugās uz Tevi, un Tu dod tiem barību īstajā laikā ( Ps. 145:15)

 

Gads

Izsniegto porciju skaits

 
2009 no 12. oktobra

2828

 
2010.

13 421

 
2011.

14 420

 
2012.

14 661

 
2013.

14 282

 
2014.

12 271

 
2015.

11 556

 
2016.

11 434

2017.

13 312

 
2018.

12 589

 
2019. līdz 1.oktobrim

7550

 

Kopā

128 324

porcijas

Citas aktivitātes kopā ar zupas virtuves klientiem un 10 – 11 ģimenēm,

kurās bērni invalīdi:

Kopā svinam Ziemassvētkus un Lieldienas: svētbrīdis, lūgšanas, pateicības, muzikāls sniegums, mielasts, dāvanas.

Svinam tikšanos ar zupas virtuves un ģimeņu atbalstītājiem no Ostedas draudze Dānijā, FLM ASV, Veisigas – Šēnfeldes draudzes Vācija – individuālas sarunas, lūgšanas. Esam kopā devušies mājapmeklējumos, ekskursijās, kopīgi mielasti.

Nodrošināti koncertu apmeklējumi, saņemot ielūgumus no Ziedot lv un Borisa un Ināras Teterevu fonda.

Dāvanas Ziemassvētkos izsniegta kristīgā literatūra t. sk. Bībele, lūgšanu grāmatiņas katrai dienai, bērnu kristīgā lit., bērniem -saldumu paciņas, atsevišķos gados visiem pārtikas pakas.

2014. g. līdzdarbības projektu atbalstīja B. un I. Teterevu fonds – cilvēki apguva praktiskas iemaņas 6 mēnešus: rokdarbos, ēdienu gatavošanā, konservēšanā, keramikā, suvenīru un apsveikumu gatavošanā u.c.

Pēdējos 4 gados organizēta 1 – 2 dienu nometne Usmā ģimenēm ar bērniem invalīdiem. Paldies mācītājam Uģim Brūklenei, viņa, ģimenei par palīdzību, viesmīlību.

Visiem ir sniegta palīdzība, dodot iespēju saņemt lietotu apģērbu, apavus u.c. mantas.

No FLM slimo bērnu ģimenes saņem nelielus finansiālus atbalstus.

2018. gada februārī kopā ar misionāriem no Norvēģijas un Latvijas – ģimeņu un veco cilvēku mājapmeklējumi.

Pateicība Dievam par Viņa svētību un atbalstu. Lai Dievs svētī katru ziedotāju. Sirsnīgs paldies ēdnīcas ” Kā mājās” strādājošajām: Teiksmai, Ievai, Astrīdai. Lidai, Zentai par sātīgajām zupām ikdienā un mīlestībā gatavotajiem svētku mielastiem. Par laipnību, iecietību ikdienā. Lai Dieva svētība pār jums!

Sirsnīgs paldies un svētība visiem, kuri piedalās kalpošanā Dacei, Agrim, Aldai, Ivetai, Mihaelam, Dzidrai u.c.

2019. gada oktobrī                                           Zupas virtuves koordinatore Zigrīda Pelīte

 

Ziedot zupas virtuvei var, ieskaitot naudu draudzes kontā ar norādi – zupas virtuvei.