Ziņas no draudzes padomes

Padomes sēde 30.06.2024

 • Uz Vāciju sūtīsim divas dāvanas – glezniņu ar Kandavas baznīcu un iepodotu stepju gobas stādu stādīšanai pie baznīcas. Gobu vēlas iestādīt mūsu vācu draugi.
 • No Vācijas puses mūsu sadraudzības organizēšanu pārņems Gerits, jo Andrea kļūst vecāks un pienākumi paliek par grūtu.
 • Apstiprinām īres līgumu ar Sarmīti Niedru.
 • Draudzes mājai jānopērk un jāpieliek dūmu detektori.
 • 29.08. pie mums trīs dienas viesosies 5 somi. Sludināšana, lekcijas, liecības, aizlūgšanas. 
 • Nepieciešams pavairot krāsaino bukletu par mūsu baznīcu latviešu un angļu valodā.

 

 

Padomes sēde 19.06.2024.

 • Turpmāk aizlūgumus attālināti varēs pieteikt, rakstot īsziņu mācītājam.
 • 30.06. dārza svētki Grosu ģimenes dārzā.
 • 06.07 Ērģeļmūzikas svētki mūsu baznīcā.
 • Sanitas mamma Sarmīte Niedra vēlas īrēt dzīvokli Draudzes mājā. Tiek konkretizēti atsevišķie īres līguma papildus nosacījumi.
 • Nepieciešama jauna Mūsu baznīcas torņa izpēte . Visvaldis organizēs.
 • Vēsturiskos dokumentus nolemjam nodot Valsts Arhīvam.
 • Apspriežam precīzāku plānu ekskursijai uz Ventspili.
 • Tiek apspriesta ideja par dušas ierīkošanu tualetes telpā.
 • Liels gaisa mitrums baznīcā. Turot torņa durvis neaizvērtas, mēģināsim to pazemināt.
 • 18. augustā mūsu draugu draudzē Vācijā notiks jaunās mācītājas ievešana amatā. Esam uzaicināti uz šo pasākumu. Brauks Daiga un Kārlis Dzintari.

 

 

Padomes sēde 08.05.2024.

 • Pie Mācītājmuižas nogruvums dabas lieguma teritorijā. Visvaldis meklēs risinājumu.
 • Jūlija vidū uz muižu brauks ziedotājs Grothuss ar sievu. Jārezervē viesnīca.
 • 19.05. Vasarsvētkos plānots sadraudzības pasākums pēc dievkalpojuma. Organizē Svētdienas skola.
 • 01.06. mūsu baznīca būs atvērta no plkst.11.00- 22.00. 
 • Vasarā Bībeles stundas nenotiks.
 • Turpmāk mājas lapā rakstītie aizlūgumi tiks automātiski sūtīti uz mācītāja e-pastu.
 • Draudzes ekskursija notiks 14. augustā. Pieteikšanās, veicot iemaksu 15 eiro, pie Ligitas. Bērniem līdz 10 gadiem par brīvu, no 10 līdz 18 gadiem – 10 eiro.
 • Tiks pasūtīts Svētdienas Rīts arī Kandavas bibliotēkai.

 

 

Padomes sēde 13.03.2024.

 • Jāiztīra baznīcas jumta renes. Visvaldis noorganizēs.
 • Altāra aizmugure tiks apšūta ar jauniem dēļiem, jo liekas, ka ķirmju vairs nav.
 • Iveta Ziediņa zupas virtuvē vairs nekalpos.
 • Apspriežam finanšu atskaiti par pagājušo gadu.
 • Nolemts nodod dokumentus par draudzes un baznīcas vēsturi nodot Centrālajam Arhīvam.
 • Sen neesam aktualizējuši desmitās tiesas nozīmi. Vajadzētu par to padomāt.
 • 05.04. Zupas virtuvē notiks Baltās svētdienas pasākums.

 

 

Padomes sēde 12.01.2024.

 • Nopirkts mikrofons dievkalpojumu apskaņošanai.
 • Problēmas ar Draudzes māju. Remontu un izīrēšanu atliekam līdz rudenim.
 • Edgars izpētījis ķirmju sagrauztos dēļus un tos aizvācis no altāra aizmugures.
 • Tiks amatā ievestas abas jaunās Svētdienas skolas skolotājas Sanita un Daiga.
 • Arī mūsu vācu draugu ērģelniece dodas pensijā. Šoreiz teiksim paldies neklātienē. Dace A aizsūtīs apsveikumu no mūsu draudzes.

 

Padomes sēde 26.09.2023.

 • Bīstams ir pakāpiens pie altāra – cilvēki to nepamana un pakrīt. Edgars paskatīsies, ko varētu darīt.
 • Ķirmju sagrauztās vietas jānofotografē un jāaizsūta uz Koksnes ķīmijas institūtu. Visvaldis izdarīs.
 • Nav vairs tik ciešas saites ar mūsu Vācijas draugiem. Viņiem būs jauns mācītājs, jāpagaida.
 • Abi mācītāji sadarbosies un vienosies par iesvētes mācību norisi. Rudenī tās varētu sākties.
 • Sabilē sāksies laulāto kursi. Plānoti 7 interesanti piektdienas vakari pie galdiņiem.
 • Baznīcas tīrīšanai jāpērk jauns putekļu sūcējs.
 • Muižā būtu nepieciešama tualete iekštelpās. Tiks izpētītas cenas un iespējas.
 • Doma par īpašu bērniem veltītu dievkalpojumu atsākšanu. Piemēram, katra mēneša 2. svētdienā.
 • 1. novembrī prāvests Zeiferts aicina uz sapulci 3 cilvēkus no katras draudzes, kur kalpo mūsu mācītājs.
 • Nolemjam sāk izsludināt pieteikšanos uz dzīvokļa īri draudzes mājā.

 

Padomes sēde 08.08.2023.

 • Draudzes dienas analīze – secinājumi un ieteikumi priekšdienām.
 • Apskaņošanai vajadzīgi 2 mikrofoni un 1 tumba.
 • Mācītājs ar sievu bijis Pastorālās vadības kursos 5 dienas.
 • 26. augustā uz Drēzdeni dosies Dace A., Inese, Baiba un Maija.
 • 11.septembrī pie mums ieradīsies ciemiņi no Leipcigas. Koordinēs Dace A.
 • Tiek nolemts atgriezties pie kopējā kausa Svētā Vakarēdiena laikā.
 • Baznīcas logiem nepieciešama ķitēšana. Tas jādara sausā laikā.
 • Ekskursijā uz Liepāju dosimies 12. augustā, lai piedalītos Māra Grosa ordinācijas dievkalpojumā.
 • Nākamā draudzes padomes sēde 26. septembrī plkst.18.00 

 

Padomes sēde 12.06.2023.

 • Gunta Kuškule pastāsta par situāciju Zupas virtuvē, tās vadīšanu pārņemot.
 • Tiek apstiprināts Draudzes dienas plāns. Aptuvenā norise : dievkalpojums, koncerts, pārgājiens, lekcija un atbildes uz jautājumiem, slavēšana.
 • Ekskursiju pagaidām atliekam, jo nav zināms Māra Grosa ordinēšanas dievkalpojuma datums.
 • Ideja par dāvanu mācītājam Fričam- grāmata vācu valodā A. Dišlere Ticība, cerība, mīlestība.
 • Mācītājs Auziņš šogad atvaļinājumu neņems.
 • Turpmāk draudžu nosaukumi jāraksta pilniem vārdiem pilni nosaukumi- Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Kandavas draudze.
 • Jāapdomā, kas turpmāk varētu apdzīvot dzīvokli Draudzes mājā, kad tas tiks atbrīvots.

 

Padomes sēde 09.05.2023.

 • Izanalizējot situāciju ar Zupas virtuves vadītāju, tiek nolemts nomainīt šajā kalpošanā vadītāju Ivetu Ziediņu. Turpmāk Zupas virtuvi vadīs Gunta Kuškule.
 • Draudzes diena notiks 30. jūlijā Mācītājmuižā. Kā vieslektors tiek uzaicināts mācītājs Edgars Mažis.
 • Draudzes ekskursija notiks 14. augustā uz Liepāju. Tās galvenais uzsvars- mūsu Māra Grosa ordinācijas dievkalpojums.
 • Tiek nolemts, ka dalības maksa katrā pasākumā ir 10 eiro. Pieteikšanās pie Ligitas Botmanes, iemaksājot dalības maksu.
 • Šogad problēma ar muižas pļavu noganīšanu. Visvaldis mēģinās atrisināt.
 • Nākamā draudzes padomes sēde 12.06. plkst. 17.15. 

 

Padomes sēde 20.04.2023.

 • Galvenais jautājums – sagatavoties draudzes pilnsapulcei.
 • Hortenzijas pie baznīcas stāvlaukuma- vai tās kops pilsēta? Inese noskaidros.
 • 02.05. Diakonijas atvēršanas svētki.
 • 09.05. Senioru tikšanās un svētbrīdis.
 • 2 ozoliem piešķirts dižozolu statuss. Tur darbu veiks arboristi.
 • No Ivetas Ziediņas jādabū Zupas virtuves klientu saraksts. Jāpārbauda.
 • 27. augustā 4 draudzes locekļi dosies uz Drēzdeni uz mācītāja un kormeistares atvadīšanos no amata un draudzes.
 • Vasarsvētkos notiks 4 cilvēku iesvētības.
 • 18.06. mūsu evaņģēlistam Mārim Grosam izlaidums. Ordinācija 14.08.
 • Pilnsapulce notiks 23.04. pēc dievkalpojuma.

Padomes sēde 13.03.2023.

 • Atskats uz iepriekšējās sēdes jautājumiem : zupiņas atkal vecajiem mūsu draudzes locekļiem būs, pārpratums ir noskaidrojies. Diakonijas telpas izremontētas; to paveicis Edgars Dzintars. Iesvētes mācības notiek, pieteikušies 2 cilvēki.
 • Grāmatvede sagatavojusi gada finanšu atskaiti. Ar to draudzes pilnsapulcē tiks iepazīstināti visi draudzes locekļi.
 • Ziņas no mūsu Vācijas draugiem. Viņu mācītājs iet pensijā, arī kora vadītāja un sekretāre (mācītāja sieva). Kontaktu uzturēšana ar draugiem var kļūt problemātiska.
 • Mācītājmuižā labi veicies ar kokmateriālu sagādi. Jāizdara līdz galam.
 • Komisija bijusi novērtēt kokus ap baznīcu. Tos nedrīkst aiztikt, neviens baznīcai netraucē.
 • Notekūdeņi tek uz baznīcas pamatiem, tas būs jānovērš.
 • Tiek pieņemti jauni lēmumi attiecībā uz kolektes ievietošanu seifā un naudas izsniegšanu ziedu kārtotājiem.
 • Jāsakārto apskaņošana baznīcā. Māris Gross atvedīs jaunu mikrofonu izmēģināšanai, kā tas mūsu baznīcā darbojas.
 • Nākamā padomes sēde 20. aprīlī plkst. 18.00

 

 

Padomes sēde 11.01.2023.

 • Atskats uz dažiem iepriekš lemtajiem notikumiem.
 • Apspriežam nepieciešamību papildus kurināšanai: gan Tezē vakariem, gan Bībeles stundām, gan vēl arī citiem draudzes pasākumiem.
 • Ar š.g. 7. martu sāksies iesvētes mācības. Tās notiks otrdienās plkst. 18.00 sakristejā. Laiks pēc vienošanās varētu arī tikt mainīts.
 • Plānojas diakonijas telpu remonts. Par logu nomaiņu Aiva iesniegs projektu, lai dabūtu pilsētas līdzfinansējumu.
 • Ziņas no Zupas virtuves- līdz pavasarim zupiņas draudzes vecajiem ļaudīm nebūs.
 • Grāmatu galda grāmatas tiks dotas apritē; tās tiks noliktas atsevišķi.
 • Ideja un cerība, ka draudzē varētu uzrunāt konkrētus cilvēkus viesmīlības kalpošanai.
 • Nolemta draudzes pilnsapulces diena. Tā notiks 23.04.2023. pēc dievkalpojuma.
 • Nākamā draudzes padomes sēde 13. martā sakristejā.

 

Padomes sēde 14.09.2022.

 • Sveicam mācītāju Vilni un viņa kundzi Inesi, kopēju dzīves ceļu uzsākot.
 • 25.09 Iesvētes dievkalpojums, 02.10. Pļaujas svētki, 08.10. Babītes jauktais koris “Atskaņa” koncerts.
 • Uzsāksim Svētdienas skolu. Otrajā un ceturtajā svētdienā plkst 10.00 ar sākumu dievkalpojumā, tad sakristejā, un pie Dievgalda pērminderis paaicina.
 • Inese nokārtos par Valtrautas kapiem. Viņa daudz ziedojusi mūsu ērģelēm.
 • Diakonijas telpās liels mitrums. Tas tagad tiek savākts speciālā ierīcē.
 • Jāpērk lapu pūtējs vai sūcējs.
 • Dace Avota – bija tikšanās ar kristiešiem no Leipcigas. 
 • Visvaldim uzdevums uzrunāt Laimu par draudzes ansambļa vadīšanu.
 • Anita- paldies par ļoti jaukajām dāvaniņām 10 mazajiem bērniem. Tās saņēma Ežuku bērni
 • Sandra- nodota atskaite Domei par kapu svētkiem un koncertu.
 • Visvaldis kopā Inesi noskaidros nākotnes situāciju dzīvoklī, kuru apdzīvo Vera.
 • Dace A. apjautāsies mūsu Vācijas draugiem par iespējamu apciemojumu.
 • Visvaldis – muižā bija Ilona Volterbude ar gleznām un stāstiem.
 • Nākamā padomes sēde 8. novembrī.

 

Padomes sēde 05.07.2022.

 • No iepriekšējā – notikusi Baznīcas nakts arī mūsu baznīcā, salabots akas vāks, notiek kolonnu restaurācija.
 • Edgars uztaisīs plāksnes skulptūru novietošanai.
 • Sakristejai pasūtīta jauna krāsns. Jāgaida.
 • Inese – Valtrautas kapu sakarā jāsazinās ar Andru.
 • Par dažiem cilvēkiem, kuri parādā draudzei.
 • Draudzes ekskursijas analīze.
 • Inese par diakonijas darbu.
 • Gross Māris piedāvā Tezē lūgšanas 1x mēnesī ceturtdienās.
 • Nākamā padomes sēde 14. septembrī.

 

 

Padomes sēde 24.05.2022.

 • 22.05. mūsu draudze sākusi lietot jauno dziesmu grāmatu.
 • Sāksies baznīcas kolonnu retaurācijas darbi.
 • Skuptūras Ļaundari tiks novietotas uz vairoga uz baznīcas sāna sienas.
 • Šajā gadā būtu nepieciešams vēl 1 koncerts baznīcā, jo  tam ir daļēji piešķirti līdzekļi no pilsētas domes.
 • Nolemts rīkot draudzes ekskursiju draudzes dienas vietā.
 • Sarunāti skursteņslauķi, tīrīs krāsnis.
 • Baznīcu naktī mūsu baznīca būs atvērta no 16.00-21.00.
 • No mūsu Vācijas draugiem uz Lieldienām esam saņēmuši sveci ar uzrakstu latviešu valodā.
 • Doma par slavēšanas vakaru atsākšanu, piemēram, 1 reizi mēnesī. Jānoskaidro pie slavētājiem.
 • Nākamā padomes sēde 5. jūlijā plkst. 18.30 Daces un Andreja dārzā.

Padomes sēde 06.10.2021.

 • Mūsu baznīcai šogad aprit 285 gadi. Svētkus svinēsim ar košāku dievkalpojumu 31. oktobrī.
 • Visvaldis ir iesniedzis torņa projektu Kultūrkapitāla fondam. Gaidīsim atbildi.
 • Draudzes mājā jāiztīra skursteņi un jāpārbauda krāsnis. Edgars par šo parūpēsies.
 • M. Gross ierosina, ka reizi mēnesī dievkalpojumā varētu aizlūgt par šī mēneša jubilāriem.
 • D. Avota norūpējusies, ka no mūsu Drēzdenes draugu puses nav atbildes uz vēstulēm. Iesaistīsimies pārējie, kuriem ir privātās sarakstes ar Vācijas draugiem.
 • Septembrī iesniegts jaunais projekts par baznīcas kolonnu atjaunošanu. 24. oktobrī būs atbilde.
 • Aiva piesakās ar Ineses un Baibas palīdzību veikt baznīcas priekšnama remontu.
 • Jāsakārto Bernevicu dzimtas kapi. Ligita uzņemas par to parūpēties, pasūtīt apmales. No Bernevicu dzimtas šim nolūkam draudzes kontā ir ieskaitīta nauda.
 • Ierosinājums atsākt ansambļa darbību. Visi ansambļa dalībnieki noilgojušies pēc šīs kalpošanas.
 • Gads tuvojas beigām. Aicinājums pasūtīt “Svētdienas Rītu”

 

Padomes sēde 13.08.2021.

 • Sandra Leite ziņo par finansu pārskatu pusgada laikā. Esam dzīvojuši taupīgi, ieņēmumi pilnībā nosedz šī laika posma izdevumus.
 • Draudzes mājā sakārtota elektroapgāde. Visvaldis nokārtos arī atsevišķa konta izveidošanu ar Draudzes mājā esošo dzīvokli.
 • Tuvojas Kapu svētku laiks. Tos apmaksāt lūgsim Tukuma novada Domei.
 • Mūsu baznīcā ieliktas atpakaļ restaurētās durvis. Augšējo durvju daļu atjaunos Edgars Dzintars.
 • Tagad īpaši izceļas nodrupušais apmetums tornim. Diemžēl finansiālu atbalstu projektam neesam saņēmuši (citas baznīcas ir kritiskākā stāvoklī). Nolemjam nākošajā pavasarī paši par draudzes līdzekļiem atjaunot torni. Aktīvi jāmeklē iespējamie ziedotāji.
 • Tiks noskaidrots, kuri no kapiem ap baznīcu ir mūsu draudzes atbildība. Jārūpējas, lai tie būtu sakopti. (bijušā mācītāja Bernevica, Briežu dzimtas kapi)
 • Mūsu draugi no Vācijas lūdz kādu video no draudzes. Dace Avota kopā ar Maiju to nokārtos.
 • Mūsu draudzes pārstāvji ir piedalījušies LELB sinodē Rojā. Bijusi jauka gaisotne.
 • Jūlijā notikušās Draudzes dienas analīze. Ļoti pozitīvas atsauksmes.
 • Nākamā padomes sēde 6.oktobrī plkst. 18.00

 

Padomes sēde 23.09.2020.

 • Tuvojas Pļaujas svētki 4.oktobrī. Katrs var atnest kādu velti
 • Ērģeļmūzikas koncerts 4.oktobrī plkst 17.00. Ieeja par ziedojumiem
 • Alfas kurss sāksies 25.09 un notiks katru piektdienu plkst.18.30. To vadīs Māris Gross.
 • Uz nākošo draudzes padomi uzaicināsim Ivetu Ziediņu, lai pastāstītu par Zupas virtuvi.
 • Nobalsots par krāsns nomaiņu sakristejā.
 • Baznīca ārdurvis tiks restaurētas un aizvestas uz darbnīcu. Edgars ieliks citas pagaidu durvis.
 • Nākošā padomes sēde 04.11.2020

 

 

Padomes sēde 30.08.2020.

 • Ārkārtas draudzes padomes sēdē piedalās prāvests Mārcis Zeiferts. Viņš stāsta par turpmāko Māra Grosa kalpošanu. Māris Gross Kandavas draudzē papildus saviem pienākumiem vēl vadīs arī Alfas kursu un atbildēs par iesvētībām.
 • Lasījumus dievkalpojumos turpmāk lasīs draudzes locekļi. Sadalām svētdienas.
 • Alfas kurss sāksies 26. septembrī plkst. 18.00 Draudzes mājā.
 • 11. oktobrī sāksies Svētdienas skola. Tikšanās baznīcā plkst 11.30
 • Diakonijas Drēbju istaba atsāks darbu oktobrī.
 • Ērikam sakarā ar atkārtotajām operācijām balsojam par palīdzības piešķiršanu 150 eiro apmērā. Visi balso par.
 • Mācītājmuižā salabotas kāpnes visā garumā, pie baznīcas izgatavoti divi jauni soliņi.
 • Nākošā padomes sēde 23. septembrī plkst. 18.30 Draudzes mājā.

 

Padomes sēde 10.08.2020.

 • Visvaldis pastāsta, ka baznīcas tornim nav piešķirts finansējums. Aivas ieteikums – lūgt Domei atbalstu. Mācītājs apņemas doties pie I. Priedes un sarunāt iespēju uzrunāt Domes cilvēkus.
 • Sandra uzrakstīs Domei tāmi par šī gada ērģeļkoncertiem baznīcā.
 • Nākošais ērģeļmūzikas koncerts mūsu baznīcā notiks 4.oktobrī plkst. 17.00.
 • Tiek izskatīts draudzes locekles Lelevičas iesniegums par aizdevuma sniegšanu dzīvokļa iegādei. Tas tiek atteikts, visiem balsojot pret.
 • Mācītājs aicina, ka draudzes cilvēki varētu lasīt lasījumus dievkalpojumos. Padome atbalstoša.
 • Dace Avota nodod sveicienus no mācītāja Friča. Ir saņemta jauka vēstule no mūsu Drēzdenes draugiem.
 • Inese ierosina, ka būtu jāsakārto ceļš pie baznīcas. Vīri to sāks darīt, izmantojot akmeņus, ko salasīs pie Aivas.
 • Kamēr Māris slimnīcā, par baznīcas tīrīšanu rūpējas Edgars.
 • Aicinājums visiem lūgt par mūsu evanģēlista Māra Grosa kalpošanu. Mācītājiem grūts amats…
 • Nākošā padomes sēde 23. septembrī plkst.18.30

 

Padomes sēde 25.02.2020.

 • Padomes sēdē piedalās draudzes grāmatvede Aina Dankere un tiek analizēts iepriekšējā gada finanšu pārskats. Bilance ir pozitīva. Tiek doti sīkāki norādījumi nākošajam gadam.
 • Visvaldis ziņo, ka no mērķziedojumiem Mācītājmuižai tiks liktas jaunas notekas.
 • Tiek nolemti Lieldienu dievkalpojumu laiki. Zaļā ceturtdiena – plkst.18.00, Lielā piektdiena- plkst. 10.00,  Lieldienās – plkst. 10.00.
 • Martā ir 5 svētdienas. Tātad piektajā svētdienā 29. martā pēc dievkalpojuma visus aicināsim uz sadraudzību sakristejā.
 • Ap Draudzes māju salikti papildus prožektori ar sensoriem. Paldies Gunvaldim un Inesei
 • Veikalā “Lindas pārtika” tiek tirgots Svētdienas Rīts.
 • Ieteikums pie Draudzes mājas ārdurvīm pielikt zvanu, lai sveši ļaudis nestaigā pa kāpņu telpu un tualeti. 
 • Edgars izgatavos jaunu ziņojumu dēli pie baznīcas vārtiem.
 • Nākošā padomes sēde 21. aprīlī plkst. 18.30 Draudzes mājā

 

 

Padomes sēde 07.01.2020.

 • Aiva atkārtoti iesniegs KKF projektu par baznīcas durvju rekonstrukciju.
 • Projekts par torņa remontu ir iesniegts. Izvēlēta Ķīviča brigāde. Jāgaida atbilde.
 • Inese sazināsies ar Gunvaldi, vai pie Draudzes mājas stūra var gaismu ar sensoru.
 • Mācītāja pieņemšana turpmāk otrdienās.
 • Arī Bībeles stundas otrdienās plkst.18.00. Tās pārmaiņus vada mācītājs un Edgars.
 • Tiek celtas kazuālijas- laulību ziedojums draudzei 150 eiro.
 • Nākošā sēde 25. februārī plkst.18.30 Draudzes mājā.

 

Padomes sēde 27.11.2019.

 • Decembrī uz Kandavu atbrauks restauratore pēc “Ļaundaru” skulptūrām. Vispirms notiks to izpēte.
 • 29. decembrī plānojam sadraudzību pēc dievkalpojuma Vecā gada atcerei.
 • Inese iesaka Kandavas avīzē ielikt ziņas par vajadzībām diakonijas darbam.
 • Turpmāk katru svētdienu pēc dievkalpojuma līdz plkst.  13.00 atvērta diakonijas drēbju istaba.
 • Dace G. aicina abonēt Svētdienas Rītu.
 • Edgars kopā ar Inesi ķersies pie virtuves remonta.
 • Nākamā sēde 07.01.2020.

 

Padomes sēde 30.10.2019.

 • Atteikts finansējums baznīcas durvju restaurācijai.
 • Par skulptūrām “‘Ļaundari”‘. Edgars izgatavos kastes, kurās ievietot skulptūras, lai nogādātu Rīgā uz restaurāciju.
 • Nolemjam aicināt cilvēkus abonēt “Svētdienas Rītu”.
 • Aicināsim Aigaru Aukšmukstu uzņemties rūpes par baznīcas torņa restaurāciju.
 • Dievkalpojumā iesvētīsim jaunajā kalpošanā ansambļa vadītāju Laimu Liepiņu, diakonijas vadītāju Inesi Kleinbergu, grāmatu galda vadītāju Baibu Truhņēviču, zupas virtuves koordinatori Ivetu Ziediņu.
 • Inese uzsākusi jaunu kalpošanu – reizi nedēļā izvadā pa mājām zupu vecajiem cilvēkiem.
 • 29. decembrī svinēsim gada noslēguma svētdienu.
 • 22. decembrī draudzē būs iesvētības.
 • Svētdienas skolā piedalās 6 bērni.
 • Slavēšanas vakari tuvākajā laikā nenotiks līdz jaunam paziņojumam.
 • Tiks rakstīts iesniegums Kandavas novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu koncertiem nākošajā gadā.
 • Nākošā padomes sēde 27. novembrī plkst. 18.30 Draudzes mājā.

 

Padomes sēde 18.09.2019.

 • Informācija par turpmākajiem pasākumiem. Mācītājs.
 1.  Pļaujas svētku dievkalpojums 06.10. Kalpos Māris Gross. Pēc dievkalpojuma- Draudzes mājā kopīga maltīte.                                 
 2. 12.10. Zupas virtuvē tiks svinēta 10 gadu jubileja.
 3. Inese, Baiba, Zigrīda dosies uz Saldu uz projektu rakstīšanas apmācībām. Lēmums nosegt mācību maksu 25 eiro Inesei un Baibai, Zigrīda ziedos pati
 4. 19.10. Rīgā Jēzus baznīcā Pateicības dievkalpojums, veltīts diakonijai. Braukt gribētājiem pieteikties pie Ineses. Šajā dienā arī latvijas lūgšanas dienas koristiem.
 5. 02.10. sāksies Iesvētes mācības. Pirmā nodarbība plkst.17.00 Draudzes mājā.
 • Draudzes ansamblis apvienojies ar slavētāju grupu. Vadīs Laima. Informē Ligita
 • Tiek sastādīta tāme torņa remontam. Termiņš nav zināms. Visvaldis
 • 05.10. plkst.17.00 mūsu baznīcā koncerts Baha tuvumā. Līdzfinansējums 300 eiro. Sandra rakstīs lūgumu Kandavas Domei.
 • Satraukums par diakonijas vadību (nevadību). Mācītājam jātiekas ar Mudīti un pārējo komandu.
 • Emma apkopojusi visu bibliotēkas grāmatu sarakstu. Tas tiks ievietots mājas lapā.
 • Nākošā padomes sēde 30. oktobrī plkst.18.30 Draudzes mājā.

 

  

Padomes sēde 13.05.2019.

 • Desmit baušļi kalpotājam. Mācītājs
 • Par mūsu Veisigas draudzes draugu ciemošanos no 02.07. līdz 07.07. Visi draudzes cilvēki aicināti piedalīties kopējos pasākumos, piesakoties pie Daces Grosas.
 • Baznīcas nakts 7.jūnijā. Organizē Andra Vilkauša un Maija Egle.
 • Kandavas prāvesta Zeiferta vēstule par laikā nenodotajām atskaitēm. Skaidro situāciju Sandra Leite un mācītājs. Nākotnē – draudzes priekšnieka atbildība to kontrolēt no 25. janvāra.
 • Par draudzes budžetu – ekonomējam visur, kur vien iespējams.
 • Finanšu pārskats par iepriekšējo gadu. Katram padomes loceklim sava kopija. Esam dzīvojuši taupīgi.
 • SLO statuss draudzei turpinās, Sandra VIDam atskaiti ir iesūtījusi.
 • Nākošā padomes sēde 19. jūnijā plkst.18.30 dāzā pie Daces un Andreja Grosiem.

Padomes sēde 24.02.2019.

 • 8. martā sākas iesvētes mācības. Jāaicina cilvēki piedalīties.
 • Ērģelniece Andra Vilkauša stāsta par iecerēm Lieldienu dievkalpojumos.
 • 24. maijā iecerēts skaists ērģeļkoncerts.
 • Mūsu baznīca piedalīsies Baznīcu naktī. Pēc Lieldienām jāapspriež tās organizēšana.
 • Andra lūdz atļauju meklēt sev palīgu kalpošanā dievkalpojumos. Andra otro ērģelnieku sameklēs pati.
 • Turpmāk arī Ligita Botmane kārtos čeku grāmatiņu un pieņems nodokļu maksājumus no draudzes cilvēkiem.
 • Notikusi pērminderu sapulce. Tā bijusi konstruktīva un veiksmīga.
 • Nekādas virzības nav ar torņa remontu. Nav cilvēka, kas par to rūpētos, Visvaldis kaut ko mēģinās darīt.
 • Muižā saplīsis spiedkatls, Visvaldis pirks jaunu. Apt. 100 eiro
 • Edgars Dzintars ir uzzīmējis skapja skici sakristejai, sāks drīz taisīt. Apt. 800 eiro
 • Aiva Valdmane stāsta par ieceri organizēt svētceļojumu uz Izraēlu nākošā gada martā. Maksa vienam cilvēkam apt. 800 eiro.
 • 13. aprīlī visi piedalīsimies baznīcas sakopšanas talkā.
 • No 2.jūlija līdz 7. jūlijam Kandavā viesosies mūsu draugi no Vācijas.
 • Vineta Sniedziņa – baznīcas grāmatu galdam nepieciešama reorganizācija, jāuzrunā arī kāds kalpotājs. Priekšlikums par Baibu Truhņēviču.
 • Nākošā padomes sēde 7. maijā plkst.19.00.

Padomes sēde 08.01.2019.

 • 13.aprīlī plkst. 10.00 baznīcā rīkosim tīrīšanas talku. To koordinēs Mārīte Šķēle un Ēriks Sauleskalns.
 • Mācītājmuižai jumta darbi pabeigti; uzlikts jauns skārda jumts.
 • Visvaldis aktīvi sāks koordinēt torņa remontu.
 • Pie ērģelēm pielikts jauns mitruma mērītājs. 50 eiro
 • Turpmāk par tīrību draudzes mājas tualetē rūpēsies diakonijas kalpotājas. Samaksa 10 eiro mēnesī.
 • Sākot ar 8. martu, katru piektdienas vakaru plkst. 18.30 draudzes mājā notiks Iesvētes mācības. Tās vadīs mācītājs Vilnis Auziņš. Iesvētības plānotas Vasarsvētkos.
 • 2. februārī plkst. 10.00 draudzes mājā notiks lekcija par Desmito tiesu. Lektors būs mācītājs Ivars Jēkabsons.
 • Nākamā padomes sēde svētdien 24. februārī pēc dievkalpojuma.

Padomes sēde 13. 11. 2018.

 • Par bērēm, izvadot no baznīcas. Piederīgajiem, kuri ir mūsu draudzes locekļi, vismaz par pēdējiem diviem gadiem jābūt nomaksātam draudzes nodoklim. Ja izvadīts tiek draudzes loceklis, tad izvadīšana notiek par ziedojumiem.
 • Sākot ar nākošo gadu, draudzes nodoklis būs 12 eiro strādājošajiem, bet 8 eiro studentiem un pensionāriem.
 • Torņa remonts atlikts. Marašinska piedāvātās izmaksas par dārgu, ziema arī klāt.
 • Muižā skursteņi salaboti, jumta segums sagatavots.
 • Pie diakonijas vadītājas Mudītes jābūt kladei ar sarakstu par mājapmeklējumiem.
 • Sandra uz nākošo sēdi sagatavos informāciju par datu bāzi mūsu baznīcā.
 • Baznīcā bija ugunsdrošības pārbaude. Visvaldim  jāpērk 4 jauni ugunsdzēšamie aparāti, katrs par 45 eiro.
 • Māris Kreceris ir palicis gandrīz vienīgais baznīcas tīrītājs. Edgars pajautās Mārim, vai par samaksu viņš tiešām arī uzņemtos tīrīt baznīcu. Kādu reizi gadā būtu jārīko talka.
 • Par cītīgu kalpošanu gada garumā ansambļa vadītājai Ligitai Botmanei tiek piešķirta palīdzība- dāvaniņa 50 eiro.
 • Aktualizēsim informāciju draudzē, lai cilvēki pasūta Svētdienas Rītu.
 • 30. decembrī aicināsim draudzi uz sadraudzību sakristejā pēc dievkalpojuma, līdzi ņemot mazus groziņus un kā pašapdāvināšanās dāvaniņu noformētu Dieva vārdu. Dievkalpojumu un sadraudzību kuplinās Liene Grosa par 50 eiro atlīdzību.
 • Adventa laikā dievkalpojumus kuplinās Mūzikas skolas audzēkņi. Atlīdzība skolotājiem 10 eiro, skolēniem konfektes.
 • Nākošā padomes sēde  otrdien 8. janvārī plkst 19.00 draudzes mājā.

 

Padomes sēde 10. 10. 2018.

 • V. Garoza ziņo par baznīcas torņa remontu – nav piešķirts finansējums.
 • Draudzes mājā plīsusi ūdensvada caurule, jānomaina viens ūdensvada posms.
 • Z. Pelītes atskaite par Zupas virtuves darbību deviņos gados. Tā izlasāma arī mājas lapas sadaļā Zupas virtuve.
 • D. Grosa stāsta par mūsu draugiem no Vācijas. Vasarā no 2.- 8. jūlijam mūs plāno apciemot 30 cilvēki no Drēzdenes.
 • 15. novembrī plkst. 17.00 mūsu baznīcā notiks tradicionālais Kandavas internātvidusskolas svētbrīdis, kas veltīts Latvijai un skolai.
 • 27. un 28. oktobrī mūsu baznīcā Vecās Svētās Ģertrūdes draudzes Alfas kursa noslēgums.
 • L. Botmane – paldies par skaistajām šallītēm ansambļa dalībniekiem!
 • V. Sniedziņa- nepieciešams iegādāties mazās svecītes. vajadzētu papildinājumu arī dziesmu grāmatām. Jāzvana uz kādām draudzēm, kas iegādājušās jaunās, jo tiek nolemts, ka mūsu draudzē dziedāsim no vecajām grāmatām. Te lielāki burti, skaidrāk viss salasāms.
 • Tiek nolemts mājas lapā ievietot ziņas no draudzes padomes sēdēm.
 • Nākošā padomes sēde 13. 11.2018. plkst.18.30