Pērminderi

Mūsu pērminderi kalpo visos dievkalpojumos. Viņu atbildība ir dežūras pie baznīcas ārdurvīm, sagaidot dievkalpojuma apmeklētājus. Pērminderi kalpo pie altāra, kā arī dievkalpojuma sākumā un beigās zvana lielo zvanu.