Category: Galerijas

Pļaujas svētki

Pļaujas svētkos godinām draudzes locekļus, kuri aktīvi kalpojuši, bet nu devušies atpūtā: Regīnu Skujiņu, Zentu Bogdanovu, Maigu Loginu un Mārīti Mozgis.