Category: Notikumi un pārdomas

Vēstis no ārzemju draugiem

Arī mūsu draugi ārzemēs skumst par Zigrīdas zaudējumu. Schenbergas-Weissigas draudze šodien plkst 13 aizdedz sveci baznīcā Zigrīdas piemiņai. Dāņu mācītājs Torstens Dam-Jensens raksta- “ Zigrida was a great person, a true Christian. She meant a lot for us. We’ll miss her, truly. God bless her soul, God bless you and the congregation af Kandava. Dievs sveti Latviju.” “Zigrīda bija lielisks cilvēks. Viņa mums daudz nozīmēja. Mums viņa pietrūks. Lai Dievs svētī viņas dvēseli. Lai Dievs svētī jūs un Kandavas draudzi. Dievs svētī Latviju”.   Dāņu mācītājs arī publicējis nekrologu savas draudzes mājas lapā, kam ir arī pievienots video no mūsu...

Vecgada noslēguma sadraudzība

Mūsu draudzē jau izveidojusies tradīcija, ka pēc katras piektās svētdienas dievkalpojuma notiek draudzīga pasēdēšana sakristejā. Tā tas notika arī 29. decembrī, kad apmēram 25 draudzes locekļi un mācītājs Vilnis Auziņš pēc dievkalpojuma satikās pie kafijas, tējas tases un līdzpaņemtajiem gardumiem. Katrs bija sagādājis arī svētku dāvaniņu loterijai. Lielākā daļa dalījās pārdomās par aizejošu gadu, kāds tas bijis katram personīgi. Galvenā atziņa cilvēku stāstījumā, ka bez Dieva palīdzības un vadības daudz kas nebūtu bijis iespējams. Omulība un prieks par kopā būšanu valdīja cilvēku sirdīs un prātos. Tā bija lieliska iespēja satuvināties un būt kopā vienotā garā un pateicībā. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC”...

Ceturto Adventu sagaidot. Vilnis Auziņš

Adventa laiks mūs aicina pārnākt atpakaļ pie sevis un savām saknēm. Ziemassvētkos mēs svinam svētkus dievišķajam Bērnam, kuram ir jāpiedzimst mūsos. Viņš mums rāda, ka mūsu visdziļākās saknes iesniedzas Dievā. Šīs saknes vēlas kļūt mūsos aizvien stiprākas. “Un notiks tanī dienā: tautas meklēs Isaja saknes atvasi, kas viņām ir par karogu, un tās mājvieta būs pilna godības.” (Jesajas 11:10) Dievišķais Bērns simbolizē sākotnējo, vienreizīgo un unikālo attēlu, kādu Dievs ir radījis ikvienā no mums. Tas mūs ved uz klusuma telpu, kurā mēs sastopam savu patieso būtību. Šajā klusuma telpā mūsos piedzimst Dievs. Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi,...

Senioru sadraudzība

Pirmdien 25. novembrī mācītājmuižā notika senioru sadraudzība.  Jaunā diakonija strādā! Pasākums izdevās ļoti sirsnīgs. Visi bija priecīgi būt kopā mācītājmuižā. Paldies Mārītei Šķēlei, kas ļoti labi saorganizēja cilvēkus un izziņoja par pasākumu.  Paldies jaunajām diakonijas kalpotājām Inesei Kleinbergai un Baibai Truhņēvičai.  Pasākumā piedalījās 25 seniori un vēl 5 kalpotāji. Paldies Daigai  un Visvaldim, kas visus uzņēma siltās un mājīgās telpās.  Jauki, ka bija tāda atsaucība un varējām piedzīvot patiesu sirsnību un Dieva mīlestību.  ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”20″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Jauno kalpotāju iesvētīšana

10. novembrī mūsu draudzē tika iesvētīti četri jauni kalpotāji. Priecājāmies viņus sveikt un lūgt par viņiem, lai Dievs svētī, ka kalpošana Dieva spēkā izdodas Dievam par godu un mums visiem par svētību. Diakoniju turpmāk vadīs Inese Kleinberga. Draudzes ansambļa  vadītāja būs Laima Liepiņa. Grāmatu galdu mūsu baznīcā vadīs Baiba Truhņēviča. Turpmāk zupas virtuves darbu koordinēs Iveta Ziediņa.    Lai Dieva spēkā svētīga kalpošana visiem četriem jaunajiem vadītājiem!  

Lūgšana

Ak, mīļais Debesu Tēvs, dāvā man tīru un atvērtu sirdi, kā bērniņam – tik dzirdu, kā avota ūdens.  Dāvā man cildenu sirdi, kuru neapstādinātu nepatikšanas, ar kurām sastopos; cēlu sirdi, kas priecīga sevi upurēt; sirdi, kas pazīstot savu vājumu, apzinātos un būtu tuva citu vājumam; cēlu un pateicības pilnu sirdi, kas neapstātos pie sīkumiem.  Dāvā man mīlošu un pazemīgu sirdi, kas mīl, neprasot mīlestību pretī;  sirdi, kas Tava Dēla mīlestības vārdā spētu atteikties no jebkuras citas sirds;  sirdi, kuru nesarūgtinātu vilšanās; kas būtu cildena, kad no tās tiek prasīts upuris; kuru neparalizētu neveiksmes; kuru nesadusmotu nicinājums; kurā šaubas neizstumtu drosmi....

Bailes ir veids, kā zaudēt dzīvi… katru reizi pa drusciņai

 Bailes ir veids, kā zaudēt dzīvi… katru reizi pa drusciņai… To, ko mēs dodam bailēm, mēs atņemam ticībai.  (Mičs Alboms) Ir kāds stāsts par alpīnistu, kurš vēlējās iekarot Akonkagvas virsotni, kurp devās viens. Viņš tik ļoti bija pārņemts ar virsotnes iekarošanu, ka viņu neapturēja pat nakts, kas strauji tuvojās. Virsotne bija gandrīz sasniegta, kad iestājās dziļa un piķa melna tumsa. Redzamība nulle. Turpinot kāpt nakts melnumā, alpīnists paslīdēja un reibinošā ātrumā sāka krist lejā… Viņš neredzēja neko ar acīm, bet prātā viņam cauri izskrēja visa viņa dzīve, gan labās, gan sliktās dienas. Brīdī, kad vinš domāja, ka mirs, viņš sajuta...

Baznīcu nakts

Baznīcu nakts bija jauks pasākums, kurā 7. jūnija vakarā piedalījās visi, kas vien to vēlējās. Mēs iepazināmies ar Dieva vārda lasījumiem, baudījām garīgo mūziku, aizlūgumus un sadraudzību. Liels paldies pa muzikālo sniegumu Andrai Vilkaušai un viņas audzēkņiem no Mūzikas un mākslas skolas.  Vakara gaitā tika lasīti lasījumi no Bībeles, noslēgumā pievienojās arī mūsu draudzes slavēšanas grupa ar skanīgām dziesmām. Mēs pateicāmies Dievam, slavējām un lūdzām.  Sirsnīga pateicība Dievam, slavēšana un lūgšanas ir tas, ko mēs, cilvēki, varam dot Dievam no sevis.  Maija Egle  

Pārdomas par garīgo līderi

Mācītājs, līderis – lūk garīgās autoritātes! Mēs kā draudze arī tiekam svētīti, godājot autoritātes. Visam ir sava kārtība. Tāpēc neaizmirsīsim – garīgās norises un kārtību nosaka mācītājs. Lai mēs stipri pastāvētu savā ticībā ir nepieciešma laba vide, laba draudze. Draudze, kura nešķeļas un kurā netiekam šķiroti. Tā ir ģimene, Jēzum Kristum piederoša. Garīgais tēvs tajā ir mācītājs. Par katru jaunu draudzes locekli būtu jāpriecājas, kā priecājamies ģimenē bērnam piedzimstot. Viss, ko mēs piedzīvojam, viss, kas uzlabojas mūsu dzīvē,ir pateicoties DIEVAM, attiecībām ar Viņu un draudzi, kuru vada mācītājs. Lai gan draudzes mācītājs ir tāds pat parasts cilvēks kā ikviens no...

Lieldienu nedēļa 2019

Vienā elpas vilcienā pavadīts Lieldienu laiks . Kristus augšāmcelšanās laiks: dievkalpojumi Zaļā Ceturtdiena, Lielā Piektdiena, īpaši kupli apmeklēts bija Lieldienu dievkalpojums. Daudzi draudzes locekļi to apmeklēja kopā ar ciemos atbraukušajiem bērniem, mazbērniem un saviem radiem. Otrajās Lieldienās svētku mielasta galds tika klāts 75 cilvēkiem ēdnīcā „Kā mājās”: zupas virtuves klientiem un ģimenēm ar bērniem invalīdiem. Mācītājs Vilnis Auziņš runāja par Dieva mīlestību pret ikkatru. Lai atgūtu mūs, Dievs atdeva Savu Dēlu! Arī misionārs Maiks Kamins (Mike Cummins) uzrunā apstiprina, ka nav lielākas mīestības par to, ka draugs atdod savu dzīvību drauga dēļ. Bībele apstiprina – tas notika tevis un manis...