Ziņas no draudzes padomes

Padomes sēde 13. 12. 2018.

 • Par bērēm, izvadot no baznīcas. Piederīgajiem, kuri ir mūsu draudzes locekļi, vismaz par pēdējiem diviem gadiem jābūt nomaksātam draudzes nodoklim. Ja izvadīts tiek draudzes loceklis, tad izvadīšana notiek par ziedojumiem.
 • Sākot ar nākošo gadu, draudzes nodoklis būs 12 eiro strādājošajiem, bet 8 eiro studentiem un pensionāriem.
 • Torņa remonts atlikts. Marašinska piedāvātās izmaksas par dārgu, ziema arī klāt.
 • Muižā skursteņi salaboti, jumta segums sagatavots.
 • Pie diakonijas vadītājas Mudītes jābūt kladei ar sarakstu par mājapmeklējumiem.
 • Sandra uz nākošo sēdi sagatavos informāciju par datu bāzi mūsu baznīcā.
 • Baznīcā bija ugunsdrošības pārbaude. Visvaldim  jāpērk 4 jauni ugunsdzēšamie aparāti, katrs par 45 eiro.
 • Māris Kreceris ir palicis gandrīz vienīgais baznīcas tīrītājs. Edgars pajautās Mārim, vai par samaksu viņš tiešām arī uzņemtos tīrīt baznīcu. Kādu reizi gadā būtu jārīko talka.
 • Par cītīgu kalpošanu gada garumā ansambļa vadītājai Ligitai Botmanei tiek piešķirta palīdzība- dāvaniņa 50 eiro.
 • Aktualizēsim informāciju draudzē, lai cilvēki pasūta Svētdienas Rītu.
 • 30. decembrī aicināsim draudzi uz sadraudzību sakristejā pēc dievkalpojuma, līdzi ņemot mazus groziņus un kā pašapdāvināšanās dāvaniņu noformētu Dieva vārdu. Dievkalpojumu un sadraudzību kuplinās Liene Grosa par 50 eiro atlīdzību.
 • Adventa laikā dievkalpojumus kuplinās Mūzikas skolas audzēkņi. Atlīdzība skolotājiem 10 eiro, skolēniem konfektes.
 • Nākošā padomes sēde  otrdien 8. janvārī plkst 19.00 draudzes mājā.

 

Padomes sēde 10. 10. 2018.

 • V. Garoza ziņo par baznīcas torņa remontu – nav piešķirts finansējums.
 • Draudzes mājā plīsusi ūdensvada caurule, jānomaina viens ūdensvada posms.
 • Z. Pelītes atskaite par Zupas virtuves darbību deviņos gados. Tā izlasāma arī mājas lapas sadaļā Zupas virtuve.
 • D. Grosa stāsta par mūsu draugiem no Vācijas. Vasarā no 2.- 8. jūlijam mūs plāno apciemot 30 cilvēki no Drēzdenes.
 • 15. novembrī plkst. 17.00 mūsu baznīcā notiks tradicionālais Kandavas internātvidusskolas svētbrīdis, kas veltīts Latvijai un skolai.
 • 27. un 28. oktobrī mūsu baznīcā Vecās Svētās Ģertrūdes draudzes Alfas kursa noslēgums.
 • L. Botmane – paldies par skaistajām šallītēm ansambļa dalībniekiem!
 • V. Sniedziņa- nepieciešams iegādāties mazās svecītes. vajadzētu papildinājumu arī dziesmu grāmatām. Jāzvana uz kādām draudzēm, kas iegādājušās jaunās, jo tiek nolemts, ka mūsu draudzē dziedāsim no vecajām grāmatām. Te lielāki burti, skaidrāk viss salasāms.
 • Tiek nolemts mājas lapā ievietot ziņas no draudzes padomes sēdēm.
 • Nākošā padomes sēde 13. 11.2018. plkst.18.30