Ziņas no draudzes padomes

Padomes sēde 13.05.2019.

 • Desmit baušļi kalpotājam. Mācītājs
 • Par mūsu Veisigas draudzes draugu ciemošanos no 02.07. līdz 07.07. Visi draudzes cilvēki aicināti piedalīties kopējos pasākumos, piesakoties pie Daces Grosas.
 • Baznīcas nakts 7.jūnijā. Organizē Andra Vilkauša un Maija Egle.
 • Kandavas prāvesta Zeiferta vēstule par laikā nenodotajām atskaitēm. Skaidro situāciju Sandra Leite un mācītājs. Nākotnē – draudzes priekšnieka atbildība to kontrolēt no 25. janvāra.
 • Par draudzes budžetu – ekonomējam visur, kur vien iespējams.
 • Finanšu pārskats par iepriekšējo gadu. Katram padomes loceklim sava kopija. Esam dzīvojuši taupīgi.
 • SLO statuss draudzei turpinās, Sandra VIDam atskaiti ir iesūtījusi.
 • Nākošā padomes sēde 19. jūnijā plkst.18.30 dāzā pie Daces un Andreja Grosiem.

Padomes sēde 24.02.2019.

 • 8. martā sākas iesvētes mācības. Jāaicina cilvēki piedalīties.
 • Ērģelniece Andra Vilkauša stāsta par iecerēm Lieldienu dievkalpojumos.
 • 24. maijā iecerēts skaists ērģeļkoncerts.
 • Mūsu baznīca piedalīsies Baznīcu naktī. Pēc Lieldienām jāapspriež tās organizēšana.
 • Andra lūdz atļauju meklēt sev palīgu kalpošanā dievkalpojumos. Andra otro ērģelnieku sameklēs pati.
 • Turpmāk arī Ligita Botmane kārtos čeku grāmatiņu un pieņems nodokļu maksājumus no draudzes cilvēkiem.
 • Notikusi pērminderu sapulce. Tā bijusi konstruktīva un veiksmīga.
 • Nekādas virzības nav ar torņa remontu. Nav cilvēka, kas par to rūpētos, Visvaldis kaut ko mēģinās darīt.
 • Muižā saplīsis spiedkatls, Visvaldis pirks jaunu. Apt. 100 eiro
 • Edgars Dzintars ir uzzīmējis skapja skici sakristejai, sāks drīz taisīt. Apt. 800 eiro
 • Aiva Valdmane stāsta par ieceri organizēt svētceļojumu uz Izraēlu nākošā gada martā. Maksa vienam cilvēkam apt. 800 eiro.
 • 13. aprīlī visi piedalīsimies baznīcas sakopšanas talkā.
 • No 2.jūlija līdz 7. jūlijam Kandavā viesosies mūsu draugi no Vācijas.
 • Vineta Sniedziņa – baznīcas grāmatu galdam nepieciešama reorganizācija, jāuzrunā arī kāds kalpotājs. Priekšlikums par Baibu Truhņēviču.
 • Nākošā padomes sēde 7. maijā plkst.19.00.

Padomes sēde 08.01.2019.

 • 13.aprīlī plkst. 10.00 baznīcā rīkosim tīrīšanas talku. To koordinēs Mārīte Šķēle un Ēriks Sauleskalns.
 • Mācītājmuižai jumta darbi pabeigti; uzlikts jauns skārda jumts.
 • Visvaldis aktīvi sāks koordinēt torņa remontu.
 • Pie ērģelēm pielikts jauns mitruma mērītājs. 50 eiro
 • Turpmāk par tīrību draudzes mājas tualetē rūpēsies diakonijas kalpotājas. Samaksa 10 eiro mēnesī.
 • Sākot ar 8. martu, katru piektdienas vakaru plkst. 18.30 draudzes mājā notiks Iesvētes mācības. Tās vadīs mācītājs Vilnis Auziņš. Iesvētības plānotas Vasarsvētkos.
 • 2. februārī plkst. 10.00 draudzes mājā notiks lekcija par Desmito tiesu. Lektors būs mācītājs Ivars Jēkabsons.
 • Nākamā padomes sēde svētdien 24. februārī pēc dievkalpojuma.

Padomes sēde 13. 11. 2018.

 • Par bērēm, izvadot no baznīcas. Piederīgajiem, kuri ir mūsu draudzes locekļi, vismaz par pēdējiem diviem gadiem jābūt nomaksātam draudzes nodoklim. Ja izvadīts tiek draudzes loceklis, tad izvadīšana notiek par ziedojumiem.
 • Sākot ar nākošo gadu, draudzes nodoklis būs 12 eiro strādājošajiem, bet 8 eiro studentiem un pensionāriem.
 • Torņa remonts atlikts. Marašinska piedāvātās izmaksas par dārgu, ziema arī klāt.
 • Muižā skursteņi salaboti, jumta segums sagatavots.
 • Pie diakonijas vadītājas Mudītes jābūt kladei ar sarakstu par mājapmeklējumiem.
 • Sandra uz nākošo sēdi sagatavos informāciju par datu bāzi mūsu baznīcā.
 • Baznīcā bija ugunsdrošības pārbaude. Visvaldim  jāpērk 4 jauni ugunsdzēšamie aparāti, katrs par 45 eiro.
 • Māris Kreceris ir palicis gandrīz vienīgais baznīcas tīrītājs. Edgars pajautās Mārim, vai par samaksu viņš tiešām arī uzņemtos tīrīt baznīcu. Kādu reizi gadā būtu jārīko talka.
 • Par cītīgu kalpošanu gada garumā ansambļa vadītājai Ligitai Botmanei tiek piešķirta palīdzība- dāvaniņa 50 eiro.
 • Aktualizēsim informāciju draudzē, lai cilvēki pasūta Svētdienas Rītu.
 • 30. decembrī aicināsim draudzi uz sadraudzību sakristejā pēc dievkalpojuma, līdzi ņemot mazus groziņus un kā pašapdāvināšanās dāvaniņu noformētu Dieva vārdu. Dievkalpojumu un sadraudzību kuplinās Liene Grosa par 50 eiro atlīdzību.
 • Adventa laikā dievkalpojumus kuplinās Mūzikas skolas audzēkņi. Atlīdzība skolotājiem 10 eiro, skolēniem konfektes.
 • Nākošā padomes sēde  otrdien 8. janvārī plkst 19.00 draudzes mājā.

 

Padomes sēde 10. 10. 2018.

 • V. Garoza ziņo par baznīcas torņa remontu – nav piešķirts finansējums.
 • Draudzes mājā plīsusi ūdensvada caurule, jānomaina viens ūdensvada posms.
 • Z. Pelītes atskaite par Zupas virtuves darbību deviņos gados. Tā izlasāma arī mājas lapas sadaļā Zupas virtuve.
 • D. Grosa stāsta par mūsu draugiem no Vācijas. Vasarā no 2.- 8. jūlijam mūs plāno apciemot 30 cilvēki no Drēzdenes.
 • 15. novembrī plkst. 17.00 mūsu baznīcā notiks tradicionālais Kandavas internātvidusskolas svētbrīdis, kas veltīts Latvijai un skolai.
 • 27. un 28. oktobrī mūsu baznīcā Vecās Svētās Ģertrūdes draudzes Alfas kursa noslēgums.
 • L. Botmane – paldies par skaistajām šallītēm ansambļa dalībniekiem!
 • V. Sniedziņa- nepieciešams iegādāties mazās svecītes. vajadzētu papildinājumu arī dziesmu grāmatām. Jāzvana uz kādām draudzēm, kas iegādājušās jaunās, jo tiek nolemts, ka mūsu draudzē dziedāsim no vecajām grāmatām. Te lielāki burti, skaidrāk viss salasāms.
 • Tiek nolemts mājas lapā ievietot ziņas no draudzes padomes sēdēm.
 • Nākošā padomes sēde 13. 11.2018. plkst.18.30