Ziņas no draudzes padomes

Padomes sēde 06.10.2021.

 • Mūsu baznīcai šogad aprit 285 gadi. Svētkus svinēsim ar košāku dievkalpojumu 31. oktobrī.
 • Visvaldis ir iesniedzis torņa projektu Kultūrkapitāla fondam. Gaidīsim atbildi.
 • Draudzes mājā jāiztīra skursteņi un jāpārbauda krāsnis. Edgars par šo parūpēsies.
 • M. Gross ierosina, ka reizi mēnesī dievkalpojumā varētu aizlūgt par šī mēneša jubilāriem.
 • D. Avota norūpējusies, ka no mūsu Drēzdenes draugu puses nav atbildes uz vēstulēm. Iesaistīsimies pārējie, kuriem ir privātās sarakstes ar Vācijas draugiem.
 • Septembrī iesniegts jaunais projekts par baznīcas kolonnu atjaunošanu. 24. oktobrī būs atbilde.
 • Aiva piesakās ar Ineses un Baibas palīdzību veikt baznīcas priekšnama remontu.
 • Jāsakārto Bernevicu dzimtas kapi. Ligita uzņemas par to parūpēties, pasūtīt apmales. No Bernevicu dzimtas šim nolūkam draudzes kontā ir ieskaitīta nauda.
 • Ierosinājums atsākt ansambļa darbību. Visi ansambļa dalībnieki noilgojušies pēc šīs kalpošanas.
 • Gads tuvojas beigām. Aicinājums pasūtīt “Svētdienas Rītu”

 

Padomes sēde 13.08.2021.

 • Sandra Leite ziņo par finansu pārskatu pusgada laikā. Esam dzīvojuši taupīgi, ieņēmumi pilnībā nosedz šī laika posma izdevumus.
 • Draudzes mājā sakārtota elektroapgāde. Visvaldis nokārtos arī atsevišķa konta izveidošanu ar Draudzes mājā esošo dzīvokli.
 • Tuvojas Kapu svētku laiks. Tos apmaksāt lūgsim Tukuma novada Domei.
 • Mūsu baznīcā ieliktas atpakaļ restaurētās durvis. Augšējo durvju daļu atjaunos Edgars Dzintars.
 • Tagad īpaši izceļas nodrupušais apmetums tornim. Diemžēl finansiālu atbalstu projektam neesam saņēmuši (citas baznīcas ir kritiskākā stāvoklī). Nolemjam nākošajā pavasarī paši par draudzes līdzekļiem atjaunot torni. Aktīvi jāmeklē iespējamie ziedotāji.
 • Tiks noskaidrots, kuri no kapiem ap baznīcu ir mūsu draudzes atbildība. Jārūpējas, lai tie būtu sakopti. (bijušā mācītāja Bernevica, Briežu dzimtas kapi)
 • Mūsu draugi no Vācijas lūdz kādu video no draudzes. Dace Avota kopā ar Maiju to nokārtos.
 • Mūsu draudzes pārstāvji ir piedalījušies LELB sinodē Rojā. Bijusi jauka gaisotne.
 • Jūlijā notikušās Draudzes dienas analīze. Ļoti pozitīvas atsauksmes.
 • Nākamā padomes sēde 6.oktobrī plkst. 18.00

 

Padomes sēde 23.09.2020.

 • Tuvojas Pļaujas svētki 4.oktobrī. Katrs var atnest kādu velti
 • Ērģeļmūzikas koncerts 4.oktobrī plkst 17.00. Ieeja par ziedojumiem
 • Alfas kurss sāksies 25.09 un notiks katru piektdienu plkst.18.30. To vadīs Māris Gross.
 • Uz nākošo draudzes padomi uzaicināsim Ivetu Ziediņu, lai pastāstītu par Zupas virtuvi.
 • Nobalsots par krāsns nomaiņu sakristejā.
 • Baznīca ārdurvis tiks restaurētas un aizvestas uz darbnīcu. Edgars ieliks citas pagaidu durvis.
 • Nākošā padomes sēde 04.11.2020

 

 

Padomes sēde 30.08.2020.

 • Ārkārtas draudzes padomes sēdē piedalās prāvests Mārcis Zeiferts. Viņš stāsta par turpmāko Māra Grosa kalpošanu. Māris Gross Kandavas draudzē papildus saviem pienākumiem vēl vadīs arī Alfas kursu un atbildēs par iesvētībām.
 • Lasījumus dievkalpojumos turpmāk lasīs draudzes locekļi. Sadalām svētdienas.
 • Alfas kurss sāksies 26. septembrī plkst. 18.00 Draudzes mājā.
 • 11. oktobrī sāksies Svētdienas skola. Tikšanās baznīcā plkst 11.30
 • Diakonijas Drēbju istaba atsāks darbu oktobrī.
 • Ērikam sakarā ar atkārtotajām operācijām balsojam par palīdzības piešķiršanu 150 eiro apmērā. Visi balso par.
 • Mācītājmuižā salabotas kāpnes visā garumā, pie baznīcas izgatavoti divi jauni soliņi.
 • Nākošā padomes sēde 23. septembrī plkst. 18.30 Draudzes mājā.

 

Padomes sēde 10.08.2020.

 • Visvaldis pastāsta, ka baznīcas tornim nav piešķirts finansējums. Aivas ieteikums – lūgt Domei atbalstu. Mācītājs apņemas doties pie I. Priedes un sarunāt iespēju uzrunāt Domes cilvēkus.
 • Sandra uzrakstīs Domei tāmi par šī gada ērģeļkoncertiem baznīcā.
 • Nākošais ērģeļmūzikas koncerts mūsu baznīcā notiks 4.oktobrī plkst. 17.00.
 • Tiek izskatīts draudzes locekles Lelevičas iesniegums par aizdevuma sniegšanu dzīvokļa iegādei. Tas tiek atteikts, visiem balsojot pret.
 • Mācītājs aicina, ka draudzes cilvēki varētu lasīt lasījumus dievkalpojumos. Padome atbalstoša.
 • Dace Avota nodod sveicienus no mācītāja Friča. Ir saņemta jauka vēstule no mūsu Drēzdenes draugiem.
 • Inese ierosina, ka būtu jāsakārto ceļš pie baznīcas. Vīri to sāks darīt, izmantojot akmeņus, ko salasīs pie Aivas.
 • Kamēr Māris slimnīcā, par baznīcas tīrīšanu rūpējas Edgars.
 • Aicinājums visiem lūgt par mūsu evanģēlista Māra Grosa kalpošanu. Mācītājiem grūts amats…
 • Nākošā padomes sēde 23. septembrī plkst.18.30

 

Padomes sēde 25.02.2020.

 • Padomes sēdē piedalās draudzes grāmatvede Aina Dankere un tiek analizēts iepriekšējā gada finanšu pārskats. Bilance ir pozitīva. Tiek doti sīkāki norādījumi nākošajam gadam.
 • Visvaldis ziņo, ka no mērķziedojumiem Mācītājmuižai tiks liktas jaunas notekas.
 • Tiek nolemti Lieldienu dievkalpojumu laiki. Zaļā ceturtdiena – plkst.18.00, Lielā piektdiena- plkst. 10.00,  Lieldienās – plkst. 10.00.
 • Martā ir 5 svētdienas. Tātad piektajā svētdienā 29. martā pēc dievkalpojuma visus aicināsim uz sadraudzību sakristejā.
 • Ap Draudzes māju salikti papildus prožektori ar sensoriem. Paldies Gunvaldim un Inesei
 • Veikalā “Lindas pārtika” tiek tirgots Svētdienas Rīts.
 • Ieteikums pie Draudzes mājas ārdurvīm pielikt zvanu, lai sveši ļaudis nestaigā pa kāpņu telpu un tualeti. 
 • Edgars izgatavos jaunu ziņojumu dēli pie baznīcas vārtiem.
 • Nākošā padomes sēde 21. aprīlī plkst. 18.30 Draudzes mājā

 

 

Padomes sēde 07.01.2020.

 • Aiva atkārtoti iesniegs KKF projektu par baznīcas durvju rekonstrukciju.
 • Projekts par torņa remontu ir iesniegts. Izvēlēta Ķīviča brigāde. Jāgaida atbilde.
 • Inese sazināsies ar Gunvaldi, vai pie Draudzes mājas stūra var gaismu ar sensoru.
 • Mācītāja pieņemšana turpmāk otrdienās.
 • Arī Bībeles stundas otrdienās plkst.18.00. Tās pārmaiņus vada mācītājs un Edgars.
 • Tiek celtas kazuālijas- laulību ziedojums draudzei 150 eiro.
 • Nākošā sēde 25. februārī plkst.18.30 Draudzes mājā.

 

Padomes sēde 27.11.2019.

 • Decembrī uz Kandavu atbrauks restauratore pēc “Ļaundaru” skulptūrām. Vispirms notiks to izpēte.
 • 29. decembrī plānojam sadraudzību pēc dievkalpojuma Vecā gada atcerei.
 • Inese iesaka Kandavas avīzē ielikt ziņas par vajadzībām diakonijas darbam.
 • Turpmāk katru svētdienu pēc dievkalpojuma līdz plkst.  13.00 atvērta diakonijas drēbju istaba.
 • Dace G. aicina abonēt Svētdienas Rītu.
 • Edgars kopā ar Inesi ķersies pie virtuves remonta.
 • Nākamā sēde 07.01.2020.

 

Padomes sēde 30.10.2019.

 • Atteikts finansējums baznīcas durvju restaurācijai.
 • Par skulptūrām “‘Ļaundari”‘. Edgars izgatavos kastes, kurās ievietot skulptūras, lai nogādātu Rīgā uz restaurāciju.
 • Nolemjam aicināt cilvēkus abonēt “Svētdienas Rītu”.
 • Aicināsim Aigaru Aukšmukstu uzņemties rūpes par baznīcas torņa restaurāciju.
 • Dievkalpojumā iesvētīsim jaunajā kalpošanā ansambļa vadītāju Laimu Liepiņu, diakonijas vadītāju Inesi Kleinbergu, grāmatu galda vadītāju Baibu Truhņēviču, zupas virtuves koordinatori Ivetu Ziediņu.
 • Inese uzsākusi jaunu kalpošanu – reizi nedēļā izvadā pa mājām zupu vecajiem cilvēkiem.
 • 29. decembrī svinēsim gada noslēguma svētdienu.
 • 22. decembrī draudzē būs iesvētības.
 • Svētdienas skolā piedalās 6 bērni.
 • Slavēšanas vakari tuvākajā laikā nenotiks līdz jaunam paziņojumam.
 • Tiks rakstīts iesniegums Kandavas novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu koncertiem nākošajā gadā.
 • Nākošā padomes sēde 27. novembrī plkst. 18.30 Draudzes mājā.

 

Padomes sēde 18.09.2019.

 • Informācija par turpmākajiem pasākumiem. Mācītājs.
 1.  Pļaujas svētku dievkalpojums 06.10. Kalpos Māris Gross. Pēc dievkalpojuma- Draudzes mājā kopīga maltīte.                                 
 2. 12.10. Zupas virtuvē tiks svinēta 10 gadu jubileja.
 3. Inese, Baiba, Zigrīda dosies uz Saldu uz projektu rakstīšanas apmācībām. Lēmums nosegt mācību maksu 25 eiro Inesei un Baibai, Zigrīda ziedos pati
 4. 19.10. Rīgā Jēzus baznīcā Pateicības dievkalpojums, veltīts diakonijai. Braukt gribētājiem pieteikties pie Ineses. Šajā dienā arī latvijas lūgšanas dienas koristiem.
 5. 02.10. sāksies Iesvētes mācības. Pirmā nodarbība plkst.17.00 Draudzes mājā.
 • Draudzes ansamblis apvienojies ar slavētāju grupu. Vadīs Laima. Informē Ligita
 • Tiek sastādīta tāme torņa remontam. Termiņš nav zināms. Visvaldis
 • 05.10. plkst.17.00 mūsu baznīcā koncerts Baha tuvumā. Līdzfinansējums 300 eiro. Sandra rakstīs lūgumu Kandavas Domei.
 • Satraukums par diakonijas vadību (nevadību). Mācītājam jātiekas ar Mudīti un pārējo komandu.
 • Emma apkopojusi visu bibliotēkas grāmatu sarakstu. Tas tiks ievietots mājas lapā.
 • Nākošā padomes sēde 30. oktobrī plkst.18.30 Draudzes mājā.

 

  

Padomes sēde 13.05.2019.

 • Desmit baušļi kalpotājam. Mācītājs
 • Par mūsu Veisigas draudzes draugu ciemošanos no 02.07. līdz 07.07. Visi draudzes cilvēki aicināti piedalīties kopējos pasākumos, piesakoties pie Daces Grosas.
 • Baznīcas nakts 7.jūnijā. Organizē Andra Vilkauša un Maija Egle.
 • Kandavas prāvesta Zeiferta vēstule par laikā nenodotajām atskaitēm. Skaidro situāciju Sandra Leite un mācītājs. Nākotnē – draudzes priekšnieka atbildība to kontrolēt no 25. janvāra.
 • Par draudzes budžetu – ekonomējam visur, kur vien iespējams.
 • Finanšu pārskats par iepriekšējo gadu. Katram padomes loceklim sava kopija. Esam dzīvojuši taupīgi.
 • SLO statuss draudzei turpinās, Sandra VIDam atskaiti ir iesūtījusi.
 • Nākošā padomes sēde 19. jūnijā plkst.18.30 dāzā pie Daces un Andreja Grosiem.

Padomes sēde 24.02.2019.

 • 8. martā sākas iesvētes mācības. Jāaicina cilvēki piedalīties.
 • Ērģelniece Andra Vilkauša stāsta par iecerēm Lieldienu dievkalpojumos.
 • 24. maijā iecerēts skaists ērģeļkoncerts.
 • Mūsu baznīca piedalīsies Baznīcu naktī. Pēc Lieldienām jāapspriež tās organizēšana.
 • Andra lūdz atļauju meklēt sev palīgu kalpošanā dievkalpojumos. Andra otro ērģelnieku sameklēs pati.
 • Turpmāk arī Ligita Botmane kārtos čeku grāmatiņu un pieņems nodokļu maksājumus no draudzes cilvēkiem.
 • Notikusi pērminderu sapulce. Tā bijusi konstruktīva un veiksmīga.
 • Nekādas virzības nav ar torņa remontu. Nav cilvēka, kas par to rūpētos, Visvaldis kaut ko mēģinās darīt.
 • Muižā saplīsis spiedkatls, Visvaldis pirks jaunu. Apt. 100 eiro
 • Edgars Dzintars ir uzzīmējis skapja skici sakristejai, sāks drīz taisīt. Apt. 800 eiro
 • Aiva Valdmane stāsta par ieceri organizēt svētceļojumu uz Izraēlu nākošā gada martā. Maksa vienam cilvēkam apt. 800 eiro.
 • 13. aprīlī visi piedalīsimies baznīcas sakopšanas talkā.
 • No 2.jūlija līdz 7. jūlijam Kandavā viesosies mūsu draugi no Vācijas.
 • Vineta Sniedziņa – baznīcas grāmatu galdam nepieciešama reorganizācija, jāuzrunā arī kāds kalpotājs. Priekšlikums par Baibu Truhņēviču.
 • Nākošā padomes sēde 7. maijā plkst.19.00.

Padomes sēde 08.01.2019.

 • 13.aprīlī plkst. 10.00 baznīcā rīkosim tīrīšanas talku. To koordinēs Mārīte Šķēle un Ēriks Sauleskalns.
 • Mācītājmuižai jumta darbi pabeigti; uzlikts jauns skārda jumts.
 • Visvaldis aktīvi sāks koordinēt torņa remontu.
 • Pie ērģelēm pielikts jauns mitruma mērītājs. 50 eiro
 • Turpmāk par tīrību draudzes mājas tualetē rūpēsies diakonijas kalpotājas. Samaksa 10 eiro mēnesī.
 • Sākot ar 8. martu, katru piektdienas vakaru plkst. 18.30 draudzes mājā notiks Iesvētes mācības. Tās vadīs mācītājs Vilnis Auziņš. Iesvētības plānotas Vasarsvētkos.
 • 2. februārī plkst. 10.00 draudzes mājā notiks lekcija par Desmito tiesu. Lektors būs mācītājs Ivars Jēkabsons.
 • Nākamā padomes sēde svētdien 24. februārī pēc dievkalpojuma.

Padomes sēde 13. 11. 2018.

 • Par bērēm, izvadot no baznīcas. Piederīgajiem, kuri ir mūsu draudzes locekļi, vismaz par pēdējiem diviem gadiem jābūt nomaksātam draudzes nodoklim. Ja izvadīts tiek draudzes loceklis, tad izvadīšana notiek par ziedojumiem.
 • Sākot ar nākošo gadu, draudzes nodoklis būs 12 eiro strādājošajiem, bet 8 eiro studentiem un pensionāriem.
 • Torņa remonts atlikts. Marašinska piedāvātās izmaksas par dārgu, ziema arī klāt.
 • Muižā skursteņi salaboti, jumta segums sagatavots.
 • Pie diakonijas vadītājas Mudītes jābūt kladei ar sarakstu par mājapmeklējumiem.
 • Sandra uz nākošo sēdi sagatavos informāciju par datu bāzi mūsu baznīcā.
 • Baznīcā bija ugunsdrošības pārbaude. Visvaldim  jāpērk 4 jauni ugunsdzēšamie aparāti, katrs par 45 eiro.
 • Māris Kreceris ir palicis gandrīz vienīgais baznīcas tīrītājs. Edgars pajautās Mārim, vai par samaksu viņš tiešām arī uzņemtos tīrīt baznīcu. Kādu reizi gadā būtu jārīko talka.
 • Par cītīgu kalpošanu gada garumā ansambļa vadītājai Ligitai Botmanei tiek piešķirta palīdzība- dāvaniņa 50 eiro.
 • Aktualizēsim informāciju draudzē, lai cilvēki pasūta Svētdienas Rītu.
 • 30. decembrī aicināsim draudzi uz sadraudzību sakristejā pēc dievkalpojuma, līdzi ņemot mazus groziņus un kā pašapdāvināšanās dāvaniņu noformētu Dieva vārdu. Dievkalpojumu un sadraudzību kuplinās Liene Grosa par 50 eiro atlīdzību.
 • Adventa laikā dievkalpojumus kuplinās Mūzikas skolas audzēkņi. Atlīdzība skolotājiem 10 eiro, skolēniem konfektes.
 • Nākošā padomes sēde  otrdien 8. janvārī plkst 19.00 draudzes mājā.

 

Padomes sēde 10. 10. 2018.

 • V. Garoza ziņo par baznīcas torņa remontu – nav piešķirts finansējums.
 • Draudzes mājā plīsusi ūdensvada caurule, jānomaina viens ūdensvada posms.
 • Z. Pelītes atskaite par Zupas virtuves darbību deviņos gados. Tā izlasāma arī mājas lapas sadaļā Zupas virtuve.
 • D. Grosa stāsta par mūsu draugiem no Vācijas. Vasarā no 2.- 8. jūlijam mūs plāno apciemot 30 cilvēki no Drēzdenes.
 • 15. novembrī plkst. 17.00 mūsu baznīcā notiks tradicionālais Kandavas internātvidusskolas svētbrīdis, kas veltīts Latvijai un skolai.
 • 27. un 28. oktobrī mūsu baznīcā Vecās Svētās Ģertrūdes draudzes Alfas kursa noslēgums.
 • L. Botmane – paldies par skaistajām šallītēm ansambļa dalībniekiem!
 • V. Sniedziņa- nepieciešams iegādāties mazās svecītes. vajadzētu papildinājumu arī dziesmu grāmatām. Jāzvana uz kādām draudzēm, kas iegādājušās jaunās, jo tiek nolemts, ka mūsu draudzē dziedāsim no vecajām grāmatām. Te lielāki burti, skaidrāk viss salasāms.
 • Tiek nolemts mājas lapā ievietot ziņas no draudzes padomes sēdēm.
 • Nākošā padomes sēde 13. 11.2018. plkst.18.30