Category: Jaunumi

Informācija.

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.10.00. Katra mēneša otrajā svētdienā  plkst. 10.00 notiek ģimenes dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu, ar nedaudz saīsinātu kārtību un Svētdienas skolas bērnu piedalīšanos, bet pārējās svētdienās– Svētdienas skolas bērniem svētbrīdis sākas dievkalpojumā pl. 10.00, pēc tam draudzes mājā nodarbība Svētdienas skolas skolotāju pavadībā. Katra mēneša trešā svētdiena – desmitās tiesas dievkalpojums, kur dievkalpojuma laikā aicināti visi, kuri vēlas ziedot savu desmito tiesu no ienākumiem, kurus Dievs mums ir devis, par kuriem tiek arī aizlūgts, pienesot tos altāra priekšā.