Category: Uncategorized

Lāčplēša dienu gaidot. Māc. Vilnis Auziņš

Lāčplēša dienu gaidot. Mt.18:19-20 “Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur es esmu viņu vidū.” Tad kad mēs lietojam vārdus „grēksūdze”, “grēks”, “grēku nožēla”, kas jums nāk prātā? Daudzi cilvēki dzirdot šos vārdus domā par reliģisku rutīnu, kaut kādām formulām, iespējams, par mešanos ceļos. Mēs sakām Dievam, ka mums ir žēl par to, ko esam sadarījuši un Dievs mums piedod, bet mēs tomēr turpinām darīt tā kā esam to...