Priecīga tikšanās Gaviļu nedēļā pēc Lieldienām.

Diakonija aicināja sadraudzības pasākumā draudzes seniorus un zupas
virtuves ļaudis.Sociālā centra zālē satikās ļoti dažādi cilvēki- jauni ,vecāki
ilggadējie draudzes locekļi,kā arī dzīves grūtībās nonākušie kandavnieki, kurus
visus kopā vienoja Dieva mīlestība.


Mācītājs Vilnis Auziņš teica uzrunu, ērģelniece Zinta palīdzēja dziedāt mīļākās
dziesmas.Pensionāru teātris parādīja savu jauniestudēto ludziņu.Visi pasākuma
viesi baudīja gardu maltīti no ēdnīcas “ Kā mājās”. Katram bija sagatavota maza
dāvaniņa-saldumi un novēlējums ar Dieva vārdiem no Bībeles.


Pateicība draudzes diakonijas meitenēm par lielisko un sirsnīgo sadraudzības
pasākumu. Pateicība arī zupas virtuves vadītājai Guntai Kuškulei.

You may also like...