Category: Notikumi un pārdomas

Priecīga tikšanās Gaviļu nedēļā pēc Lieldienām.

Diakonija aicināja sadraudzības pasākumā draudzes seniorus un zupasvirtuves ļaudis.Sociālā centra zālē satikās ļoti dažādi cilvēki- jauni ,vecākiilggadējie draudzes locekļi,kā arī dzīves grūtībās nonākušie kandavnieki, kurusvisus kopā vienoja Dieva mīlestība. Mācītājs Vilnis Auziņš teica uzrunu, ērģelniece Zinta palīdzēja dziedāt mīļākāsdziesmas.Pensionāru teātris parādīja savu jauniestudēto ludziņu.Visi pasākumaviesi baudīja gardu maltīti no ēdnīcas “ Kā mājās”. Katram bija sagatavota mazadāvaniņa-saldumi un novēlējums ar Dieva vārdiem no Bībeles. Pateicība draudzes diakonijas meitenēm par lielisko un sirsnīgo sadraudzībaspasākumu. Pateicība arī zupas virtuves vadītājai Guntai Kuškulei.

Darbu atsākusi Svētdienas skola

9. novembrī mūsu draudzē darbu atsākusi Svētdienas skola. Mazie bērni turpmāk tiks pieskatīti dievkalpojuma laikā katra mēneša trešajā svētdienā. Svētdienas skolā darbosies skolotājas Sanita Niedra-Līkuma un Daiga Dzintara .Ģimenes ar bērniem laipni gaidītas pl. 10.00 uz tikšanos baznīcā.

Priecīga talkas diena 28. oktobrī

Priecīga talkas diena 28. oktobrī notika mūsu baznīcā. Tika tīrīts baznīcas zvanu tornis, baznīcas apkārtne un arī iekštelpas. Šeit mazs ieskats talcinieku gaitās, kas uzņemtas fotogrāfijās.

Ciemiņi no Leipcigas

12.septembrī bijām priecīgi uzņemt ciemiņus-18 kristiešus no Vācijas, Saksijas , pārsvarā Leipcigas apkārtnes. Tālie viesi jau bija paspējuši apskatīt Latvijas skaistākās vietas Valmierā, Cēsīs , Siguldā, Rīgā un Jūrmalā. 6.dienā viņu ceļš veda uz mūsu pusi-uz Kurzemi. Pa ceļam uz Kuldīgu pirmā pietura bija Kandava, lai tālāk dotos uz Kuldīgu un Ventspili. Ciemiņus sagaidījām mūsu baznīcā ar mācītāja uzrunu, ar kopā dziedātām dziesmām un baznīcas apskati. Viesi uzzināja par Kārļa Mīlenbaha ieguldījumu latviešu valodniecībā. Parādījām arī viņa kapu un piemiņas vietu jaunizveidotajā skvēriņā pretī viņa vārdā nosauktajā vidusskolā. Tālāk maršruts veda uz Kandavas promenādi, apstājoties pie mūsu Luterozola- ko iestādījām...

Adventa nozīme

Četras svētdienas pirms Ziemassvētkiem mēs dēvējam par Adventa svētdienām un katrai no tām par godu Adventa vainagā aizdedzam vienu svecīti. Ko tas nozīmē un kādēļ tam tiek piešķirta tik liela vērība? Šogad 1. Adventa svētdiena iekrīt 27.novembrī. Katru gadu 1. Adventa svētdiena iekrīt citā datumā – novembra beigās vai pašā decembra sākumā. Šogad tas ir 27.novembris. Vārds „advents” nāk no latīņu valodas, tulkojumā tas nozīmē „atnākšana” vai „nākšana”, un Adventa laiks simboliski kristiešus aicina sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai jeb piedzimšanai. Jāteic, ka Ziemassvētki – 24. decembris nav vēsturiskais Jēzus Kristus dzimšanas datums. To par Dieva Dēla dzimšanas datumu noteica kristīgā...

Vēstule no draugiem Veisigas draudzē

Un eņģelis viņiem sacīja: Nebīstieties, jo, lūk, es jums pasludinu lielu prieku, kas notiks visiem ļaudīm: Jo jums šodien Dāvida pilsētā piedzimis Pestītājs, kas ir Kristus Kungs. Mīļās māsas un brāļi sadraudzības draudzē un zupas virtuvē Kandavā! Parasti Ziemassvētki sākas mums ar Ziemassvētku dievkalpojuma apmeklējumu kopā ar ģimeni un draugiem. Ziemassvētki ir tikšanās ar citām ģimenēm baznīcā. Pie tiem vienmēr piederas sveces, Ziemassvētku dziesmas, ļoti bieži Ziemassvētku eglītes, svečturi, Adventa zvaigznes, vīraka sveces un daudz citi vietējo paražu elementi. Un, protams, Ziemassvētku cienasti. Tas viss mūs iepriecina un ir cieši saistīts ar Ziemassvētku vēstījuma lasījumu. Šķiet, ka šis Vēstījums mums...

Senioru rudens ekskursija

Ekskursija 13. oktobrī 2020. gadā. Diakonijas vadītāja Inese ierosināja, vēl oktobra mēneša sākumā, izmantojot skaisto laiku, kopā ar draudzes senioriem aizbraukt mazā ekskursijā uz Engures baznīcu (mācitāja Vilņa ieteikums) un apskatīt Engures skaistākās vietas. Nolemts, darīts, kopā saorganizējās tikai 12. draudzes locekļi. Braucām ar divām mašīnām. Vienu mašīnu vadīja Inese, kurā brauca Iveta, Agrita, Gunta R., Vera. Otru mašīnu vadīja Ēriks, tajā brauca Vilis, Gunta A., Ināra, Mārīte, Emma. Braucām pa Cēres ceļu (jauno uzlieto asfalta segumu), Zenteni, Rindzeli, Rideļi un līdz sasniedzām Engures Luterāņu baznīcu. Baznīcā mūs sagaidīja, Engures draudzes locekle Marta un mūsu mācītājs Vilnis Auziņš. Pēc neliela...

Vēstis no ārzemju draugiem

Arī mūsu draugi ārzemēs skumst par Zigrīdas zaudējumu. Schenbergas-Weissigas draudze šodien plkst 13 aizdedz sveci baznīcā Zigrīdas piemiņai. Dāņu mācītājs Torstens Dam-Jensens raksta- “ Zigrida was a great person, a true Christian. She meant a lot for us. We’ll miss her, truly. God bless her soul, God bless you and the congregation af Kandava. Dievs sveti Latviju.” “Zigrīda bija lielisks cilvēks. Viņa mums daudz nozīmēja. Mums viņa pietrūks. Lai Dievs svētī viņas dvēseli. Lai Dievs svētī jūs un Kandavas draudzi. Dievs svētī Latviju”.   Dāņu mācītājs arī publicējis nekrologu savas draudzes mājas lapā, kam ir arī pievienots video no mūsu...

Vecgada noslēguma sadraudzība

Mūsu draudzē jau izveidojusies tradīcija, ka pēc katras piektās svētdienas dievkalpojuma notiek draudzīga pasēdēšana sakristejā. Tā tas notika arī 29. decembrī, kad apmēram 25 draudzes locekļi un mācītājs Vilnis Auziņš pēc dievkalpojuma satikās pie kafijas, tējas tases un līdzpaņemtajiem gardumiem. Katrs bija sagādājis arī svētku dāvaniņu loterijai. Lielākā daļa dalījās pārdomās par aizejošu gadu, kāds tas bijis katram personīgi. Galvenā atziņa cilvēku stāstījumā, ka bez Dieva palīdzības un vadības daudz kas nebūtu bijis iespējams. Omulība un prieks par kopā būšanu valdīja cilvēku sirdīs un prātos. Tā bija lieliska iespēja satuvināties un būt kopā vienotā garā un pateicībā. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC”...

Ceturto Adventu sagaidot. Vilnis Auziņš

Adventa laiks mūs aicina pārnākt atpakaļ pie sevis un savām saknēm. Ziemassvētkos mēs svinam svētkus dievišķajam Bērnam, kuram ir jāpiedzimst mūsos. Viņš mums rāda, ka mūsu visdziļākās saknes iesniedzas Dievā. Šīs saknes vēlas kļūt mūsos aizvien stiprākas. “Un notiks tanī dienā: tautas meklēs Isaja saknes atvasi, kas viņām ir par karogu, un tās mājvieta būs pilna godības.” (Jesajas 11:10) Dievišķais Bērns simbolizē sākotnējo, vienreizīgo un unikālo attēlu, kādu Dievs ir radījis ikvienā no mums. Tas mūs ved uz klusuma telpu, kurā mēs sastopam savu patieso būtību. Šajā klusuma telpā mūsos piedzimst Dievs. Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi,...