Kandavā 01.01.2012. Raimonds Mežiņš

Ap. d. 4:8-14

Tad Pēteris, Svētā Gara pilns, tiem sacīja: “Tautas vadoņi un vecaji, ja mūs šodien pratina laba darba dēļ, ar ko šis neveselais cilvēks ir dziedināts, tad lai jums visiem un visai Israēla tautai ir zināms, ka šis stāv vesels jūsu priekšā nacarieša Jēzus Kristus Vārdā, ko jūs esat situši krustā, bet ko Dievs uzmodinājis no mirušiem. Šis ir akmens, ko jūs, nama cēlēji, esat atmetuši un kas kļuvis par stūra akmeni. Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.” Kad viņi redzēja Pētera un Jāņa drošsirdību un noprata, ka tie ir nemācīti un vienkārši cilvēki, viņi brīnījās; viņi arī uzzināja, ka tie bijuši kopā ar Jēzu, un, redzot izdziedināto cilvēku pie tiem stāvam, viņiem nebija nekā ko pretim teikt. 

Tēzes:

  • Ja mūs šodien pratinātu kāda laba darba dēļ, ko mēs (es, tu) būtu izdarījuši 2011. gadā. Kaut kas tāds, kas cilvēkiem devis neapstrīdamu liecību par mūsu Kungu. Vai mums ir šāds darbs? Citiem vārdiem: kāds ir Svētā Gara darba caur mums sausais atlikums pēc aizgājušā gada? Proti, kas ir tie augļi, kas palikuši no tā, ko Svētais Gars pie mums un caur mums ir darījis? Neatkarīgi no atbildes uz iepriekšējo jautājumu vai 2012. gadā mēs vēlamies kādas izmaiņas?

  • Nedaudz par šo gadījumu, kura dēļ Jānis un Pēteris tiek saukti tautas vadītāju priekšā. Apustuļi gāja uz kārtējo lūgšanu, kad tizlais vīrs prasīja naudu. Viņi neiedeva naudu, bet atbrīvoja viņu no slimības. Šī labā darba dēļ viņi tiek saukti tautas vadoņu priekšā, lai atskaitītos kā vārdā viņi to ir darījuši. Kad ir izdarīts kāds Dievam tīkams darbs, kas darīts Viņa vārdā un Viņa spēka pavadīts, tad cilvēki paši nāk klāt un jautā: kā tu to izdarīji?

  • Kādas 3 svarīgas lietas tiktāl: 1) cik bieži mēs esam lūgšanā kopā ar Dievu? Domāju, ka vienmēr var būt vēl biežāk. Mēs fiziski esam uz zemes, tomēr garā varam būt jau Tēva Valstībā. 2) Apustuļi Dieva vadīti dziedināja tizlo vīru, jo viņi ik dienas sanāca kopā templī un pa mājām (Ap. d. 2:46). Cik bieži mēs sanākam kopā baznīcā un pa mājām? 3) Ja regulāri esi kopā ar Dievu un citiem kristiešiem, tad Dievs tevi lietos Savas Valstības celšanai. Vai to gribam?

  • Kad pavadīts laiks ar Dievu, tad var par to dalīties ar citiem. Un tad ir ar ko dalīties! Es ticu, ka Dievs katru dienu dara kaut ko īpašu mūsu dzīvēs. Mums tikai jāmācās to saskatīt un piefiksēt. Tad ir labi ar to dalīties. Mēs varam dalīties ar to, kas mums ir (apustuļi tizlajam vīram). Vai šodien esi piefiksējis, ko Dievs tev devis? Padalies ar to ar citiem! Tā ir laba dāvana Jēzum kristību dienā!

  • Domāju, ka mūsu daļa ir vēlēties regulāri būt kopā ar Dievu un citiem kristiešiem. Ja mūsos ir šī vēlme, tad Dievs kārtos iespējas un apstākļus, lai tas notiktu. Kādas ir jūsu Jaunā Gada apņemšanās? Es esmu apņēmies uzrakstīt katru dienu nelielu vēstulīti Dievam (dienasgrāmatas veidā). Tādā veidā es pavadīšu papildus laiku kopā ar Dievu. Kā to darīsi tu? Ja mēs neko nedomājam un neapņemamies, tad nekas nemainīsies. Lai kaut kas mainītos, vispirms ir jāgrib, lai šīs pārmaiņas notiktu.

  • Kad apustuļi pavadīja laiku kopā ar Jēzu, tad viņu dzīves ļoti mainījās. Domāju, ka daudzi vēlētos dzīvot tā, kā apustuļi dzīvoja. Ar ko viņi bija īpaši? Ne ar ko tādu, kādi mēs varam būt šodien! Proti, mums arī šodien ir iespēja pavadīt laiku kopā ar Jēzu, tikt Viņa mainītiem un lietotiem. Atcerēsimies, ka lielākā daļa no apustuļiem bija nemācīti ļaudis, piemēram, Pēteris un Jānis.

  • Tas, lai ir par iedrošinājumu katram no mums! Mēs visi varam tā dzīvot un darīt tās lietas, ko apusuļi darīja! Citādi Bībelē nebūtu iekļauti Apustuļu darbi. Tie ir domāti, lai mēs tos lasītu, smeltos drosmi un rīkotos. Svarīgi atcerēties, ka darot Dieva darbus viss gods pienākas Tam Kungam. Citādi Dievs mūs ātri noņems no „trases”.

  • Lai Dievs dod, ka Jaunajā Gadā mēs vēlētos vairāk būt kopā ar Dievu un kristiešiem! Lai Dievs svētī mūsu vēlēšanos un pēc tam mūs lieto! Lai viss gods Dievam par to, ko Viņš caur mums dara! Āmen.

You may also like...