Baznīcu nakts

Baznīcu nakts bija jauks pasākums, kurā 7. jūnija vakarā piedalījās visi, kas vien to vēlējās.

Mēs iepazināmies ar Dieva vārda lasījumiem, baudījām garīgo mūziku, aizlūgumus un sadraudzību.

Liels paldies pa muzikālo sniegumu Andrai Vilkaušai un viņas audzēkņiem no Mūzikas un mākslas skolas. 

Vakara gaitā tika lasīti lasījumi no Bībeles, noslēgumā pievienojās arī mūsu draudzes slavēšanas grupa ar skanīgām dziesmām. Mēs pateicāmies Dievam, slavējām un lūdzām. 

Sirsnīga pateicība Dievam, slavēšana un lūgšanas ir tas, ko mēs, cilvēki, varam dot Dievam no sevis. 

Maija Egle

 

You may also like...