Lieldienu nedēļa 2019

Vienā elpas vilcienā pavadīts Lieldienu laiks . Kristus augšāmcelšanās laiks: dievkalpojumi Zaļā Ceturtdiena, Lielā Piektdiena, īpaši kupli apmeklēts bija Lieldienu dievkalpojums. Daudzi draudzes locekļi to apmeklēja kopā ar ciemos atbraukušajiem bērniem, mazbērniem un saviem radiem.

Otrajās Lieldienās svētku mielasta galds tika klāts 75 cilvēkiem ēdnīcā „Kā mājās”: zupas virtuves klientiem un ģimenēm ar bērniem invalīdiem. Mācītājs Vilnis Auziņš runāja par Dieva mīlestību pret ikkatru. Lai atgūtu mūs, Dievs atdeva Savu Dēlu!

Arī misionārs Maiks Kamins (Mike Cummins) uzrunā apstiprina, ka nav lielākas mīestības par to, ka draugs atdod savu dzīvību drauga dēļ. Bībele apstiprina – tas notika tevis un manis dēļ.

Koncertu pasākumā sniedza Kandavas muzikālie bērni draudzes ērģelnieces Andras Kairišas vadībā, bet 10 cilvēkiem, kuri nevarēja vecuma vai slimības dēļ apmeklēt pasākumu, Lieldienu pusdienas tika piegādātas mājās.
Mūsu draudzes cilvēki aktīvi apmeklēja Lūgšanu brokastis, kuras notika 26. aprīlī Kandavā jau septīto reizi. Pulcējāmies Kandavas novada pensionāru centrā, kura ir vislielākā telpa aiz Kandavas kultūras nama, jo apmeklētāju bija daudz. Ievadvārdus teica Kandavas novada Domes priekšsēdētāja Inga Priede, savs stāstījums bija arī Signei Ezeriņai par to, kur izlietos labdarībā saziedotos līdzekļus un cik tas ir svarīgi. Lūgšanas brokastis vadīja mācītājs Vilnis Auziņš, viņam palīdzēja baptistu draudzes mācītājs Oskars Jēgermanis un Jaunpils mācītājs Jānis Saulīte. Lūgšanas brokastis kuplināja Talsu Kristīgās skolas zvanu koris ar skaistiem skaņdarbiem, kurus gribējās klausīties vēl un vēl. Tie bija jauki tikšanās brīži, sadraudzība: ieklausīties Dieva vārdos, iepazīties un parunāties ar galda biedriem, klausīties mūziku zvanu skaņās. Pavisam nemanot aizskrēja divas stundas.

Interesants pasākums bija Baltajā sestdienā Kandavas baznīcā. Uz svētbrīdi un sadraudzību tika aicināti Kandavas draudzes seniori. Ieradušies bija 30 draudzes seniori. Daudziem gadu nasta un slimības liedza pašiem atkļūt līdz baznīcai, bet draudzes aktīvisti par visu to bija padomājuši un tos tad atvizināja draudzes locekļi ar saviem transporta līdzekļiem. Baznīcā koncertēja draudzes jauniešu ansamblis. Mācītājs Vilnis Auziņš noturēja svētbrīdi. Visi seniori saņēma Svēto Vakarēdienu, šoreiz tas katram tika pienests klāt. Tā bija jauka uzmanība un cieņa pret senioriem, kuri gan parasti laicīgajā dzīvē ikdienā jūtas lieki, nevajadzīgi un nesaprasti. ( Gribas piebilst , ka katrai tautai ir savas tradīcijas, ja gruzīni savu seniorus tur godā, prasa padomus un padomos ieklausās, tad mums notiek pretēji- bieži vien liekas, ka traucējam, neko nezinām, maisāmies pa kājām.)

Pēc svētbrīža pulcējāmies sakristejā, kurā bija skaisti saklāti mielasta galdi, īsti Balto galdautu svētki senioriem. Mielojāmies ar gardiem salātiem, pīrāgiem plātsmaizītēm, malkojām tēju un kafiju. Draudzes jaunieši muzicēja un starpbrīžos mūs informēja par to, kas draudzē padarīts un par nākotnes iecerēm. Daudz darba ir ieguldīts Mācītājmuižā, kura atrodas pie vecajiem Ozolājiem, bet daudz kas ir vēl darāms. Tikām aicināti , ja varam, ko palīdzēt, tiksim laipni gaidīti. Klātesošie dalījās savās atmiņās par ticību, par baznīcā iešanu padomju laikos un tagad. Pateicoties draudzes muzikālajiem jauniešiem, daudz dziedājām. Tie, kuri no mājas retāk var iziet, satika senus draugus, kādreizējos darba biedrus, bija ko atcerēties un pārrunāt. Bija jautri, silti, mīļi, svētīgi.

Liene Reinberga un Zigrīda Pelīte

 

You may also like...