Pārdomas par garīgo līderi

Mācītājs, līderis – lūk garīgās autoritātes! Mēs kā draudze arī tiekam svētīti, godājot autoritātes. Visam ir sava kārtība. Tāpēc neaizmirsīsim – garīgās norises un kārtību nosaka mācītājs.
Lai mēs stipri pastāvētu savā ticībā ir nepieciešma laba vide, laba draudze. Draudze, kura nešķeļas un kurā netiekam šķiroti. Tā ir ģimene, Jēzum Kristum piederoša. Garīgais tēvs tajā ir mācītājs. Par katru jaunu draudzes locekli būtu jāpriecājas, kā priecājamies ģimenē bērnam piedzimstot.
Viss, ko mēs piedzīvojam, viss, kas uzlabojas mūsu dzīvē,ir pateicoties DIEVAM, attiecībām ar Viņu un draudzi, kuru vada mācītājs.
Lai gan draudzes mācītājs ir tāds pat parasts cilvēks kā ikviens no mums, Dievs visu ir salicis tā, lai viņš mūs varētu svētīt. Viss no Dieva žēlastības, arī draudze un mācītājs.
Tāpēc neaizmirsīsim godāt savu garīgo tēvu, arī lūgt par viņu, lai Dievs svētī un vada.

Pārdomās dalījās Zigrīda Pelīte, ierosmi smeļoties no izlasītā un dzirdētā Kristīgajā radio

You may also like...