Lūgšana

Ak, mīļais Debesu Tēvs, dāvā man tīru un atvērtu sirdi, kā bērniņam – tik dzirdu, kā avota ūdens. 
Dāvā man cildenu sirdi, kuru neapstādinātu nepatikšanas, ar kurām sastopos; cēlu sirdi, kas priecīga sevi upurēt;
sirdi, kas pazīstot savu vājumu, apzinātos un būtu tuva citu vājumam;
cēlu un pateicības pilnu sirdi, kas neapstātos pie sīkumiem. 
Dāvā man mīlošu un pazemīgu sirdi, kas mīl, neprasot mīlestību pretī; 
sirdi, kas Tava Dēla mīlestības vārdā spētu atteikties no jebkuras citas sirds; 
sirdi, kuru nesarūgtinātu vilšanās;
kas būtu cildena, kad no tās tiek prasīts upuris;
kuru neparalizētu neveiksmes;
kuru nesadusmotu nicinājums;
kurā šaubas neizstumtu drosmi.
Bet pāri šim visam, dāvā man sirdi, kas mīlētu Jēzu aizvien vairāk, kas kalpojot Viņam nepagurtu, līdz tā sasniegs Debesu godību.
(Autors nezināms)

Šī lūgšana, kas dziļi atbalsojās sirds ilgās, tā aicina mūs saukt: Pārbaudi mani, Kungs, un izmeklē mani, izskati manas īkstis un manu sirdi!  (Psalms 26:2) 
Lai tad, kad Svētais Gars tajā atklāj kādas lietas, kas jāmaina; kādus cietokšņus, kuros paši sevi turam ieslēgtus; kādus pārdzīvojumus, kuri tur mūs gūstā; kādas šaubas, kuras neļauj mums spert nākošo soli; kādas rūpēs, pie kurām esam palikuši un neredzam tālāk; kādas vilšanās, kuras liek mums justies nespēcīgiem un bezvērtīgiem – lai tad mēs spētu tās apzināties un atzīt, lai ietu un tās Dieva spēkā pārvarētu, lai spētu savu sirdi uzart no jauna, lai pārstātu sēt mums doto laiku ērkšķos, lai spētu lūgt no Dieva jaunu sirdi – sirdi, kā bērniņam, dzidru un tīru, kā kalna avotu. 

Uzariet sev jaunu plēsumu savā sirdī un nesējiet ērkšķos! 
(Jeremijas 4:3)

Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu; Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. 
(Ecēhiēla 36:26)

Jaunas sirds radīšana, patiesa gara atjaunošana ir visvarenā Dieva darbs. 
Ļauj Radītājam  to darīt.
 “Kas jūsos labo darbu ir iesācis, tas to pabeigs, līdz Kristus Jēzus dienai.” (Filipiešiem 1:6)
(Henrijs Dramonds)

Ja vēlies uzzināt vairāk, lasi 15. Psalmu

You may also like...