Category: Notikumi un pārdomas

Bailes ir veids, kā zaudēt dzīvi… katru reizi pa drusciņai

 Bailes ir veids, kā zaudēt dzīvi… katru reizi pa drusciņai… To, ko mēs dodam bailēm, mēs atņemam ticībai.  (Mičs Alboms) Ir kāds stāsts par alpīnistu, kurš vēlējās iekarot Akonkagvas virsotni, kurp devās viens. Viņš tik ļoti bija pārņemts ar virsotnes iekarošanu, ka viņu neapturēja pat nakts, kas strauji tuvojās. Virsotne bija gandrīz sasniegta, kad iestājās dziļa un piķa melna tumsa. Redzamība nulle. Turpinot kāpt nakts melnumā, alpīnists paslīdēja un reibinošā ātrumā sāka krist lejā… Viņš neredzēja neko ar acīm, bet prātā viņam cauri izskrēja visa viņa dzīve, gan labās, gan sliktās dienas. Brīdī, kad vinš domāja, ka mirs, viņš sajuta...

Baznīcu nakts

Baznīcu nakts bija jauks pasākums, kurā 7. jūnija vakarā piedalījās visi, kas vien to vēlējās. Mēs iepazināmies ar Dieva vārda lasījumiem, baudījām garīgo mūziku, aizlūgumus un sadraudzību. Liels paldies pa muzikālo sniegumu Andrai Vilkaušai un viņas audzēkņiem no Mūzikas un mākslas skolas.  Vakara gaitā tika lasīti lasījumi no Bībeles, noslēgumā pievienojās arī mūsu draudzes slavēšanas grupa ar skanīgām dziesmām. Mēs pateicāmies Dievam, slavējām un lūdzām.  Sirsnīga pateicība Dievam, slavēšana un lūgšanas ir tas, ko mēs, cilvēki, varam dot Dievam no sevis.  Maija Egle  

Pārdomas par garīgo līderi

Mācītājs, līderis – lūk garīgās autoritātes! Mēs kā draudze arī tiekam svētīti, godājot autoritātes. Visam ir sava kārtība. Tāpēc neaizmirsīsim – garīgās norises un kārtību nosaka mācītājs. Lai mēs stipri pastāvētu savā ticībā ir nepieciešma laba vide, laba draudze. Draudze, kura nešķeļas un kurā netiekam šķiroti. Tā ir ģimene, Jēzum Kristum piederoša. Garīgais tēvs tajā ir mācītājs. Par katru jaunu draudzes locekli būtu jāpriecājas, kā priecājamies ģimenē bērnam piedzimstot. Viss, ko mēs piedzīvojam, viss, kas uzlabojas mūsu dzīvē,ir pateicoties DIEVAM, attiecībām ar Viņu un draudzi, kuru vada mācītājs. Lai gan draudzes mācītājs ir tāds pat parasts cilvēks kā ikviens no...

Lieldienu nedēļa 2019

Vienā elpas vilcienā pavadīts Lieldienu laiks . Kristus augšāmcelšanās laiks: dievkalpojumi Zaļā Ceturtdiena, Lielā Piektdiena, īpaši kupli apmeklēts bija Lieldienu dievkalpojums. Daudzi draudzes locekļi to apmeklēja kopā ar ciemos atbraukušajiem bērniem, mazbērniem un saviem radiem. Otrajās Lieldienās svētku mielasta galds tika klāts 75 cilvēkiem ēdnīcā „Kā mājās”: zupas virtuves klientiem un ģimenēm ar bērniem invalīdiem. Mācītājs Vilnis Auziņš runāja par Dieva mīlestību pret ikkatru. Lai atgūtu mūs, Dievs atdeva Savu Dēlu! Arī misionārs Maiks Kamins (Mike Cummins) uzrunā apstiprina, ka nav lielākas mīestības par to, ka draugs atdod savu dzīvību drauga dēļ. Bībele apstiprina – tas notika tevis un manis...