Sākums

Kandavas evanģēliski luteriskajā draudzē dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.10.00 ar Svēto Vakarēdienu.

Katra mēneša trešajā svētdienā ir Desmitās tiesas dievkalpojums. Dievkalpojuma laikā aicināti visi, kuri to vēlas, ziedot savu desmito tiesu no ienākumiem, kurus Dievs mums šai mēnesī ir devis. Par ziedojumiem tiek aizlūgts, pienesot tos altāra priekšā.

Mūsu draudzes garīgo aprūpi ir uzņēmies mācītājs Vilnis Auziņš. Mācītājs dievkalpojumos kalpo katra mēneša 2., 4. un 5. svētdienā, bet 1. un 3. svētdienā kalpo palīgmācītājs Māris Gross

Mācītāja pieņemšanas otrdienās no plkst.14.00 Draudzes mājā, iepriekš piesakoties pa telefonu, bet mēneša 2. un 4. svētdienā pieņemšana arī tūlīt pēc dievkalpojuma. Mēneša 5. svētdienā pēc dievkalpojuma sadraudzība un tikšanās ar mācītāju baznīcas sakristejā visiem draudzes locekļiem. 

Vīru vakari notiek reizi mēnesī, tos iepriekš izziņojot.

Jaunākie raksti

24.10.2010. Kandavā. Atis Freipičs

Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšānu skatījās uz visiem citiem, Viņš stāstīja šādu līdzību: „Divi cilvēki aizgāja uz dievnamu Dievu lūgt. Viens bija farizejs, bet otrs- muitnieks. Farizejs nostājās un lūdza pie sevis: Es Tev pateicos, Dievs, ka neesmu tāds kā citi cilvēki- laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji, vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretim muitnieks, iztālēm stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz […]

17.10.2010. Atis Freipičs Kandavā

Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlīgs. Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudinājiet, tad jūs netapsit pazudināti, piedodiet, tad jums taps piedots. Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros. Viņš tiem arī sacīja līdzību: „Vai akls aklam var ceļu rādīt? Vai abi neiekritīs bedrē? Māceklis nav augstāks par savu mācītāju; bet kad tas ir pilnīgs, tad tas būs kā viņa […]

Dievkalpojums ģimenēm, Kandavā, 10.10.2010

Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs Esmu mīlējis: Palieciet Manā mīlestībā! Ja jūs turēsiet Manus baušļus, jūs paliksiet Manā mīlestībā, itin kā Es Esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā. To Es uz jums Esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs Esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem (Jņ15:9-13).       Vai […]

Pļaujas svētkos Kandavā 2010.g.

Lk.12:13-31        Šodien mēs atzīmējam pļaujas svētkus. Un šī svētdiena- pļaujas svētki, ir diena, kad mēs tā īpaši pieminam, nākam ar pateicību Dieva priekšā par visu to, ar ko Viņš mūs ir svētījis. Šajā, aizvadītajā gadā, kādā ilgākā laika sprīdī, visā mūsu dzīvē… Par visu, ar ko Viņš mūs ir svētījis…        Mūsu šīsdienas pārdomu teksts sākas ar vietu, kad kāds no ļaužu pūļa pienāk pie Jēzus un saka: „Mācītāj, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā.” …Cik […]

Lk.16:19-31 Kandavā, 26.09.10.

      Šajā Evaņģēlija vietā, ko tikko dzirdējām, Jēzus runā par mūžību. Viņš mācekļiem skaidro, kas tad īsti ir mūžība… Un lasot un domājot par šo rakstu vietu arī man radās tādas pārdomas- ko tad mēs katrs domājot par mūžību, ar šo vārdu saprotam…? Neviens mums zināms cilvēks no turienes vēl nav atgriezies un pastāstījis, kā īsti tur ir…        Domājot par mūžību, lielākā cilvēku daļa to saprot kā skaistu dzīvi paradīzē, debesīs, Dieva tuvumā… Dzīvi, kur varēsim dzīvot mūžīgā laimē kopā […]

19.09.2010.

Kandavā, 19.09.2010. A.Freipičs. Bet farizeji dzirdēdami, ka Viņš saduķejus apklusinājis, sanāca pie Viņa kopā. Un viens no viņiem, bauslības mācītājs, kārdinādams Viņu jautāja: -Mācītāj, kurš ir augstākais bauslis bauslībā? Bet Jēzus viņam sacīja: -Tev būs Dievu, savu Kungu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Cits tam līdzīgs ir: „Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu”. Šajos abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši. […]

Informācija.

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.10.00. Katra mēneša otrajā svētdienā  plkst. 10.00 notiek ģimenes dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu, ar nedaudz saīsinātu kārtību un Svētdienas skolas bērnu piedalīšanos, bet pārējās svētdienās– Svētdienas skolas bērniem svētbrīdis sākas dievkalpojumā pl. 10.00, pēc tam draudzes mājā nodarbība Svētdienas skolas skolotāju pavadībā. Katra mēneša trešā svētdiena – desmitās tiesas dievkalpojums, kur dievkalpojuma laikā aicināti visi, kuri vēlas ziedot savu desmito tiesu no ienākumiem, kurus Dievs mums ir devis, par kuriem tiek arī aizlūgts, pienesot tos altāra priekšā.