Sākums

Kandavas evanģēliski luteriskajā draudzē dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.10.00 ar Svēto Vakarēdienu.

Katra mēneša trešajā svētdienā ir Desmitās tiesas dievkalpojums. Dievkalpojuma laikā aicināti visi, kuri to vēlas, ziedot savu desmito tiesu no ienākumiem, kurus Dievs mums šai mēnesī ir devis. Par ziedojumiem tiek aizlūgts, pienesot tos altāra priekšā.

Mūsu draudzes garīgo aprūpi ir uzņēmies mācītājs Vilnis Auziņš. Mācītājs dievkalpojumos kalpo katra mēneša 2., 4. un 5. svētdienā, bet 1. un 3. svētdienā kalpo evanģēlists Māris Gross

Mācītāja pieņemšanas otrdienās no plkst.14.00 Draudzes mājā, iepriekš piesakoties pa telefonu, bet mēneša 2. un 4. svētdienā pieņemšana arī tūlīt pēc dievkalpojuma. Mēneša 5. svētdienā pēc dievkalpojuma sadraudzība un tikšanās ar mācītāju baznīcas sakristejā visiem draudzes locekļiem. 

Darbu oktobrī atsāks Svētdienas skola. Tā šogad darbosies 2 reizes mēnesī – katrā otrajā un ceturtajā svētdienā.  Bērni laipni gaidīti mūsu baznīcā plkst. 10.00 uz Dievkalpojumu, kas sākas ar bērniem veltītu svētbrīdi. Pēc svētbrīža bērni nodarbojas turpat sakristejā un atgriežas baznīcā, lai baudītu Svētā Vakarēdiena kopību. 

Vīru vakari notiek otrdienās vai ceturtdienās, tos iepriekš izziņojot.

Jaunākie raksti

Pļaujas svētkos Kandavā 2010.g.

Lk.12:13-31        Šodien mēs atzīmējam pļaujas svētkus. Un šī svētdiena- pļaujas svētki, ir diena, kad mēs tā īpaši pieminam, nākam ar pateicību Dieva priekšā par visu to, ar ko Viņš mūs ir svētījis. Šajā, aizvadītajā gadā, kādā ilgākā laika sprīdī, visā mūsu dzīvē… Par visu, ar ko Viņš mūs ir svētījis…        Mūsu šīsdienas pārdomu teksts sākas ar vietu, kad kāds no ļaužu pūļa pienāk pie Jēzus un saka: „Mācītāj, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā.” …Cik […]

Lk.16:19-31 Kandavā, 26.09.10.

      Šajā Evaņģēlija vietā, ko tikko dzirdējām, Jēzus runā par mūžību. Viņš mācekļiem skaidro, kas tad īsti ir mūžība… Un lasot un domājot par šo rakstu vietu arī man radās tādas pārdomas- ko tad mēs katrs domājot par mūžību, ar šo vārdu saprotam…? Neviens mums zināms cilvēks no turienes vēl nav atgriezies un pastāstījis, kā īsti tur ir…        Domājot par mūžību, lielākā cilvēku daļa to saprot kā skaistu dzīvi paradīzē, debesīs, Dieva tuvumā… Dzīvi, kur varēsim dzīvot mūžīgā laimē kopā […]

19.09.2010.

Kandavā, 19.09.2010. A.Freipičs. Bet farizeji dzirdēdami, ka Viņš saduķejus apklusinājis, sanāca pie Viņa kopā. Un viens no viņiem, bauslības mācītājs, kārdinādams Viņu jautāja: -Mācītāj, kurš ir augstākais bauslis bauslībā? Bet Jēzus viņam sacīja: -Tev būs Dievu, savu Kungu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Cits tam līdzīgs ir: „Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu”. Šajos abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši. […]

Informācija.

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.10.00. Katra mēneša otrajā svētdienā  plkst. 10.00 notiek ģimenes dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu, ar nedaudz saīsinātu kārtību un Svētdienas skolas bērnu piedalīšanos, bet pārējās svētdienās– Svētdienas skolas bērniem svētbrīdis sākas dievkalpojumā pl. 10.00, pēc tam draudzes mājā nodarbība Svētdienas skolas skolotāju pavadībā. Katra mēneša trešā svētdiena – desmitās tiesas dievkalpojums, kur dievkalpojuma laikā aicināti visi, kuri vēlas ziedot savu desmito tiesu no ienākumiem, kurus Dievs mums ir devis, par kuriem tiek arī aizlūgts, pienesot tos altāra priekšā.